Yhteistyöprosessit, läsnäolo ja vuorovaikutus digimuutoksen keskiössä


Tammikuussa 2016 alkaneessa USCO-hankkeessa (Using Digital Co-Creation for Business Development) kehitetään suomalaisten yritysten ja julkisorganisaatioiden valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen neljästä näkökulmasta: organisaation johtaminen ja kulttuuri, avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut, työhyvinvointi sekä asiakaslähtöisyys.

Kolmivuotisessa hankkeessa on mukana kahdeksan yksityisen ja julkisen sektorin toimijaa; Danske Bank, Fennia, Humap, Isännöintiverkko, Kesko, Keva, Silta ja Verohallinto. USCOn neljäs ohjausryhmän kokous järjestettiin Humap Consultationin tiloissa Helsingin Bulevardilla tammikuun lopulla. Ohjausryhmissä päästään tutustumaan lähemmin organisaation toimintaan ja syihin lähteä mukaan digitaalisuutta edistävään hankkeeseen.

Toimintakulttuurin muutoksella organisaation viisaus esiin

Humapin lähteminen mukaan USCO-hankkeeseen tapahtui täysin yllättäen, yhdessä yössä. Tampereen yliopiston Riitta-Liisa Larjovuoren kanssa oli sovittu palaveri, jossa pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia johtamiskorkeakoulun ja Humapin välille. Samalla esille tuli myös USCO-hanke. Päätös osallistumisesta tuli tehdä yhdessä yössä ja seuraavana päivänä Humap olikin mukana. Päätöksentekoa helpotti aiemmat onnistuneet kokemukset korkeakouluyhteistyöstä.

Humap Consultation on loistava esimerkki liikkuvasti toimivasta, digitaalisia työkaluja organisaation arjessa hyödyntävästä yrityksestä edustaessaan Suomen viiden toimipisteen lisäksi Hollannissa. Koko yrityksen henkilöstö tapaa kolmesti vuodessa, muuten työskennellään päivittäin erilaisten etäyhteysvälineiden ja –ratkaisujen avulla.

Pian 18 vuotta täyttävän Humapin toiminta keskittyy siihen, miten toimintakulttuuria voidaan muuttaa niin, että organisaatiossa oleva viisaus tulee paremmin käyttöön. Tuottavan strategisen yhteistyön kehittäjänä Humap on irtautunut perinteisestä valmennusajattelusta ja pyrkii palvelumallillaan luomaan uutta toimintakulttuuria jo itsessään. Kehitystyössä hyödynnetään asiakasyrityksen olemassa olevia foorumeita ja prosesseja ja viedään kehitystyö niiden sisään. Asioita lähestytään systeemisen ajattelun ja vuorovaikutuksen näkökulmista liittämällä niihin strategisuus, prosessimaisuus ja vaikuttava johtaminen.

- Johtaminen on hyvin pitkälti viestintää ja työn kehittäminen on oppimista ja kommunikaatiota eri asioiden välillä. Yhteistyössä ja johtamisessa keskeistä on dialogi ja vuorovaikutus, Humap Consultationin CEO Terhikki Rimmanen toteaa.

Digiaamiaisella syvennytään digitalisaatioon eri näkökulmista

Laurea, Tampereen yliopisto ja Tekes järjestävät yhteisen Digiaamiaisen Helsingin keskustassa tiistaina 7.3. Aamiaisella syvennytään USCO- ja Infoergo-hankkeiden kautta muun muassa digikyvykkyyksien johtamiseen, digitaalisten palveluiden yhteiskehittämiseen, teknostressiin ja työnimuun. Luvassa on ravitseva aamiainen ja mielenkiintoisia keskusteluja digitalisaation eri näkökulmista.

Tilaisuus on täysin ilmainen ja ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät täältä.


Lisätietoja

projektipäällikkö Outi Kinnunen
outi.kinnunen (at) laurea.fi
www.uscoproject.fiViimeksi muokattu 6.2.2017 13:19