iEER-hankkeen työpajassa rakennettiin yrittäjäystävällisempää Uuttamaata


​EU-rahoitteisen iEER-hankkeen suomalaiset toimijat Uudenmaan liitto ja Laurea toteuttivat tiistaina 23. toukokuuta Helsingissä yhteisen Pöhinästä kasvuun -työpajan. Työpaja kokosi yhteen yli 40 yrittäjää ja yrittäjyyden parissa työskentelevää pohtimaan sitä, millaisin ruohonjuuritason toimin Uudestamaasta voitaisiin luoda Euroopan johtava startup-yritysten kasvuympäristö.

Työpajan käynnisti Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä. Hän painotti avauspuheenvuorossaan sitä, että nyt on erinomainen hetki kehittää uudenlaisia nuorten yrittäjyyttä tukevia palveluja.

- Ensinnäkin asenteet nuorten keskuudessa ovat muuttuneet; yrittäjyys nähdään yhä houkuttelevampana tulevaisuuden vaihtoehtona, hän sanoi.
- Samaten käynnissä oleva maakuntauudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden laittaa yrittäjyyden tukiverkosto Uudellamaalla kerralla kuntoon. Nyt jos koskaan on mahdollisuus ryhtyä aitoon yhteistyöhön eri toimijoiden kesken.

Apua rahoituksen hakemiseen ja kansainvälistymiseen

Kaksiosaisessa työpajassa kartoitettiin ensinnä ryhmissä ongelmia, joita startup-yrittäjät tai yrittäjyyttä tukevat operaattorit Uudellamaalla kohtaavat. Toisessa vaiheessa tunnistettuihin ongelmiin haettiin käytännönläheisiä ratkaisuja. Työpajan ryhmät oli jaettu niin, että jokaisessa ryhmässä oli mukana vähintään yksi startup-yrittäjä.

Tunnistetuista ongelmista työpajassa nostettiin esiin muun muassa yrittäjien kehittymistä tukevien verkostojen muodostaminen, pirstaleinen rahoituksen hakeminen ja saaminen sekä kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen puute.

Seuraavaksi työpajassa tunnistettuihin haasteisiin löydettyjen ratkaisujen toteutuskelpoisuutta lähdetään arvioimaan ja niiden pohjalta rakennetaan tiekarttaa kohti yrittäjäystävällisempää Uuttamaata.

10 maassa toimiva iEER-hanke

Työpajan ohessa inspiraatiota yrittäjyyteen toivat omissa puheenvuoroissaan kaksi kokenutta yrittäjyyden moniottelijaa. Ensimmäinen heistä oli Toni Laturi, joka on puuhamiehenä Teslan miljardiluokan akkutehdasta Vaasan seudulle havittelevassa GigaVaasa-projektissa. Toisesta inspiraatiopuheenvuorosta työpajassa vastasi yli 50 startupin kanssa työskennellyt sijoittaja, mentori Risto Rautakorpi.

Kymmenessä maassa toimivan iEER-hankkeen tavoitteena on edistää eri toimijoiden yhteistyötä nuorten yrittäjyyden tukemiseksi sekä tehostaa alueiden innovaatio- ja kilpailukykyä parantamalla startup-yrittäjille tarjottuja palveluita. EU:n Interreg Europe -ohjelman rahoittamaa hanketta koordinoi Suomessa Uudenmaan liitto ja Laurea toimii siinä partnerina.

Lisätietoa hankkeesta (englanniksi).

Lue myös: iEER-hankkeessa tutustuttiin Uudenmaan yrittäjyysekosysteemiin


Viimeksi muokattu 29.5.2017 16:25