Yhteistyötä eteenpäin Mäntsälän kunnan kanssa


​Mäntsälän kunnan johto ja Laurea-ammattikorkeakoulu järjestivät tiistaina 18.4. yhteisen työpajan, jossa pohdittiin Mäntsälän kunnan kehittämistä. Työvälineinä uusien kehittämiskohteinen löytämisessä oli palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen.

Työpajassa osallistujat pohtivat ensin kunnan kehittämisen nykytilaa; keiden kanssa Mäntsälän kuntaa kehitetään, mitä tavoitteita on, tai millaisia esteitä ja toisaalta mahdollistajia nykytilanteessa on tunnistettavissa. Sen jälkeen hahmoteltiin kuvaa tulevaisuuden kunnan kehittämisestä ja siitä, miten ammattikorkeakoulu voi olla apuna tässä kehitystyössä.

- Työpajan lähtökohtana kunnan näkökulmasta oli hakea konkreettisia yhteistyökohteita, joita Mäntsälä ja Laurea voisivat viedä yhdessä eteenpäin. Sellaisia, joissa molempien osaamista ja vahvuuksia voitaisiin hyödyntää, kuvaili työpajan päätteeksi Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo.

Uusia yhteistyömuotoja ammattikorkeakoulun ja kuntasektorin välille

Yhteiskehittämisen työkalua, CoCo Cosmos -peliä, hyödyntävää työpajaa Mäntsälässä ohjasivat liiketoimintajohtaja Mika Kortelainen ja palvelumuotoilupäällikkö Outi Kinnunen Laureasta. Sote- ja maakuntauudistus muokkaavat kunnan roolia ja Mika Kortelainen nostaakin esiin, että nyt oli ajankohtainen hetki etsiä uusia yhteistyömuotoja Mäntsälän ja Laurean välillä.

- Kyse ei ole pelkästään siitä, mitä hyötyä meistä voisi olla Mäntsälälle, vaan kuntasektorille ylipäänsä. Asiat, missä voimme olla Mäntsälän apuna kehittämässä heidän toimintaansa, auttavat meitä myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa, Kortelainen kertoi.

Yksi työpajan keskusteluissa esiin nousseita teemoja oli kuntalaisten ja eri toimijoiden osallistaminen kunnan kehittämiseen. Miten saadaan kaikki kuntalaiset mukaan, kuullaan heidän ajatuksiaan ja yhdessä kehitetään kuntaa ja sen toimintaa?
Palvelumuotoilupäällikkö Outi Kinnunen havaitsi työpajassa innostusta osallistamisen ja yhteiskehittämisen edistämiseen Mäntsälässä:

- Kuntalaisten osallistaminen voi kunta-alalla tuntua vieraalta. Nyt päästiin kuitenkin kokeilemaan, mitä yhteiskehittäminen voisi tarkoittaa, ja innostusta oli selvästi havaittavissa, palvelumuotoilupäällikkö Kinnunen kuvaili.

Pitkäjänteistä yhteistyötä

Palvelumuotoilu oli menetelmänä minulle uusi, mutta se toimi tänään hyvin, kunnanjohtaja Esko Kairesalo kuvaili tiistain työpajaa.

- Se toi innovatiivisuutta työpajaan ja herätti osallistujien kesken hyvin keskustelua. Rajallisessa ajassa saimme tänään paljon aikaiseksi.

Kairesalo piti tärkeänä, että syntyneet konkreettiset ideat jäsentyivät työpajassa hyvin. Uudet kehittämisehdotukset yhteistyöstä aikataulutettiin ja vastuutettiin molempien tahojen puolelta.

- Usein ongelmana on, että ideoita tulee valtavasti, mutta sitten niille ei tapahdu mitään. Tässä on kyse pitkäjänteisestä työstä, joka tukee laajemminkin ammattikorkeakoulun ja kuntasektorin yhteistyötä, hän sanoi.


Viimeksi muokattu 2.5.2017 13:18