Yhdessä terveempi Uusimaa -hankkeelle rahoitus


Maakuntahallitus on myöntänyt Laurea-ammattikorkeakoululle Yhdessä terveempi Uusimaa -hankkeen toteuttamiseen maakunnan kehittämisrahaa 93 941,00 euroa. Perusteluissa mainittiin hankkeen toteuttavan Uudenmaan älykkään erikoistumisen kärkiteemaa Terveys ja hyvinvointi (Human Health Tech) sekä kokoavan uusmaalaiset teeman toimijat laajaksi sitoutuneeksi verkostoksi, jolla on monipuoliset yhteydet EU-maiden vastaaviin organisaatioihin. Hankkeen yhtenä tuotoksena syntyy ns. Käyttäjäpoolipalvelun toimintamalli, jonka hyödyntäminen helpottaa terveysteknologiaratkaisujen nopeaa pilotointia ja validointia. Lisäksi hankkeessa toteutettavat työpajat vahvistavat käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja yhteiskehittelyn osaamista.

Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke keskittyy ihmisten oma-aloitteisen terveyden edistämisen ja tarvittaessa ammattilaisten ohjaaman omahoidon ratkaisujen ja näihin teemoihin kiinnittyvien kansainvälisten TKI-konsortioiden rakentumisen edistämiseen. Tällä alueella myös uusmaalaisilla toimijoilla on mahdollisuus saavuttaa globaalit markkinat. 

Hankkeen toteuttaa Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 22 kuukautta, 1.12.2015–30.9.2017. Kokonaisbudjetti on 136.345 euroa.

Lisätietoja rahoituspäätöksestä Uudenmaan liiton sivuilta.


Viimeksi muokattu 28.10.2015 11:39