Yhdessä enemmän – Artikkeleita Laurea ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöstä julkaisu luettavissa


​Laureassa ilmestyi joulukuun alussa julkaisu "Yhdessä enemmän – Artikkeleita Laurea-ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöstä". Julkaisussa on myös kaksi artikkelia liittyen Teknologialainaamon toimintaan. Ensimmäisessä artikkelissa käydään läpi Teknologialainaamon kehityskaarta hankkeesta monipuoliseksi ja monialaiseksi oppimisympäristöksi, joka on avoinna kaikille Laurean opiskelijoille. Toisessa artikkelissa keskitytään erityisesti hoitotyön opiskelijoiden kehittymiseen teknologiaosaajana. Molemmissa artikkeleissa pohditaan, mitä hyötyä hyvinvointiteknologiaan keskittyvästä oppimisympäristöstä on opiskelijoille ja tulevaisuuden työelämälle. Voitte lukea nämä sekä muutkin julkaisun loistavat artikkelit Theseuksesta (Enemmän yhdessä - artikkeleita Laurea-ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöstä; Laurean julkaisut 71): http://www.theseus.fi/handle/10024/118950


Viimeksi muokattu 15.12.2016 10:30