YRE-seminaaritiedote


Yhteistyön tavoitteena on rikosseuraamusasiakkaiden kuntoutusjatkumoiden varmistaminen, verkostotyön ylläpitäminen ja kehittäminen, työntekijöiden erityisosaamisen lisääminen sekä yhteisten tapahtumien ja koulutusten järjestäminen.

Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan toimipisteessä järjestettiin YRE-yhteistyöseminaari 1.3.2016. Seminaarin tarkoituksena oli edistää verkostoitumista, rikostaustaisten parissa tehtävää yhteistyötä sekä yhteistä keskustelua. Seminaariin osallistui julkisen ja kolmannen sektorin ammattilaisia sekä rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoita. Seminaarin puheenvuoroina kuultiin Kriminaalihuollon tukisäätiön (KRITS) toiminnanjohtaja Sanna Väyrysen mietteitä sote-uudistuksesta ja ajatuksia siitä, kenelle kuuluu vastuu vapautuvien vankien kuntouttamisesta. Lisäksi seminaarissa nähtiin Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöiden ja KRITS:n Mia Juseliuksen näyttelemänä kuvaus vankeusprosessin eri vaiheista. Ammattilaisten näytelmä vankeusprosessin eri vaiheista ja siihen liittyvistä toimenpiteistä havainnollisti vankeusprosessin suunnitelmallisuutta sekä teki näkyväksi erilaiset kuntoutusmahdollisuudet osana vankeusrangaistusta.

Seminaarissa käytiin dialogia ammattilaisten, opiskelijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kesken. Keskusteluissa korostui YRE:n kaltaisen verkostoyhteistyön merkitys rikostaustaisten yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseksi.

 

Vankeusprosessin kuvauksessa vankia esitti Mia Juselius, joka toimii
asumispalvelukoordinaattorina Kriminaalihuollon Tukisäätiössä


Viimeksi muokattu 3.3.2016 10:01