YAMK -opiskelijat tositoimissa Kittilän suuronnettomuusharjoituksessa


Laurea-ammattikorkeakoulu osallistuu ensi viikolla Barentsin alueen maiden yhteiseen kansainväliseen pelastusharjoitukseen Kittilässä. Laurea rooli Barents Rescue 2015 –harjoituksessa on vastata harjoituksen evaluoinnista.

Laurean henkilökunnan lisäksi Barents Rescue 2015 –harjoitukseen osallistuu kymmenhenkinen ryhmä Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen –koulutuksen YAMK-opiskelijoita, jotka toimivat harjoituksen evaluoijina. Harjoitukseen liittyen toteutetaan myös yksi opinnäytetyö, jossa tarkastellaan evaluointimallin validiteettia.

Kriisi- ja erityistilanteiden johtamisen -koulutukseen osallistuvat opiskelijat työskentelevät pääosin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävissä. Opintojen tavoitteena on Laureassa sisällyttää koulutukseen käytännön suuronnettomuusharjoitus. Barents Rescue –harjoitukseen osallistuminen tarjoaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden tutustua käytännössä laajan suuronnettomuusharjoituksen valmisteluun ja toteutukseen.

- Erityistilanteiden johtamista oppii parhaiten osallistumalla itse todenmukaiseen harjoitustilanteeseen. Vasta suuressa harjoituksessa voi ymmärtää, mikä on eri viranomaisten yhteistyön merkitys, kertoo evaluointityöryhmään kuuluva yliopettaja Jorma Jokela Laurea-ammattikorkeakoulusta.
- Tällaisessa harjoituksessa opiskelijoille tarjoutuu myös erinomainen mahdollisuus verkostoitua ja sekä tutustua kansainväliseen yhteistyöhön.

Kittilän harjoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan arviointiin ja asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Barents Rescue 2015 –harjoitukseen osallistuminen tuo Laurean käyttöön paljon arvokasta kokemusta ja dataa suuronnettomuusharjoituksen evaluointiin liittyen. Jatkossa tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi opetuksessa, hankkeissa ja tutkimuksessa.

Suomen isännöimä Barents Rescue 2015 –harjoitus järjestetään Kittilän Levillä 28.9. – 2.10.2015. Mukana on yli 40 organisaatiota Suomesta sekä keskeisiä toimijoita naapurimaista Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä. Yhteensä harjoitukseen osallistuu useita satoja pelastus- ja lääkintäalan ammattilaista sekä vapaaehtoista.

 

Lue lisää: Laurea vastaa kansainvälisen pelastusharjoituksen evaluoinnista

Viimeksi muokattu 23.9.2015 9:33