YAMK-opiskelijat torjuivat hukkatyötä Lean-pilotissaTerveyden edistäminen –YAMK-koulutuksen opiskelijat osallistuivat kuluneen syksyn aikana Lean-johtamisen pilotointiin Tikkurilan kampuksella. 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus päättyi perjantaina 11. joulukuuta.

Opintojaksolle osallistuneet opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa tammikuussa 2015 ja aiemmalta koulutukseltaan he ovat sairaan- ja terveydenhoitajia sekä sosionomeja ja fysioterapeutteja. Useimmat heistä työskentelevät tällä hetkellä julkisen sektorin työpaikoissa. Lean-opintokokonaisuuden aikana he ovat tutustuneet Leanin filosofiaan, teoriaan ja menetelmiin ja tutkineet sen mahdollisuuksia ja soveltuvuutta oman työnsä kontekstissa.

Lean-ajattelussa keskeistä on pyrkimys tuottamattoman toiminnan – ”hukan” – minimoimiseen päivittäisessä työssä. Leanissa korostuu jatkuva kehittäminen, avoimuus muutokselle sekä koko henkilöstön osallistaminen toiminnan kehittämiseen.

Opintojakson viimeisellä tapaamiskerralla opiskelijat esittelivät Lean-caseja, joissa he olivat tarkastelleet omasta työstään esiin nousseita teemoja ja prosesseja, joihin he olivat soveltaneet Lean-ajattelua. Paikalla olivat myös opintokokonaisuutta vetänyt Lean-kouluttaja Peter Kanerva sekä Juuso Eloranta, joka työskentelee Lean-ryhmän projektipäällikkönä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Kuvantamisessa.

- Lean on valittu strategisella tasolla koko HUS:ssa menetelmäksi, jolla kehittämistoimintaa viedään eteenpäin, Juuso Eloranta kertoo.
- Tämä liittyy yleisemmällä tasolla kulttuurimurrokseen sosiaali- ja terveysalalla, jossa pyritään entistä enemmän käyttämään käytännöntyön tekijöiden osaamista tehokkaammin hyväksi toiminnan kehittämisessä.

Peter Kanerva allekirjoittaa Elorannan näkemyksen ja korostaa, että Lean-ajattelu tarjoaa erityisen paljon hyötyä nimenomaan sosiaali- ja terveysalalla.

- Keskeistä on, että terveydenhuollossa työskentelee erinomaisia ammattilaisia, jotka päivittäin rakentavat omaa työtään mahdollisimman sujuvaksi, tehokkaaksi ja mielekkääksi, Kanerva kuvailee.

Lean-ajattelun kautta terveydenhuollon palveluita pyritään kehittämään mahdollisimman hyviksi myös asiakkaan näkökulmasta. Näiden tekijöiden kautta tavoitteena on hoitopolkujen lyhentäminen kokonaisuudessaan.

- Tässä järjestyksessä nämä kolme näkökulmaa toteutuessaan saavat aikaan kustannussäästöjä, Kanerva tiivistää.

- Nimenomaan tärkeää Lean-ajattelussa on, että tarkastellaan toiminnan koko ketjua alusta loppuun, Juuso Eloranta jatkaa.

"Työkokemus yhdistyy teoriaan"

YAMK-opiskelijat Minna Hiiros, Marko Munkka ja Virve Ristolainen ovat olleet tyytyväisiä Lean-opintokokonaisuuden antiin. Heidän mukaansa opinnoissa on ollut helppo löytää yhtymäkohtia omaan työhön ja työyhteisöön.

- Tosiasia on, että rahaa ei ole tulevaisuudessakaan tulossa lisää, joten työn ja toiminnan sujuvoittaminen – erityisesti eri toimintojen rajapinnoilla – on erittäin arvokasta, kertoo osastonhoitajana työskentelevä Hiiros.

- Lean on herättänyt meissä paljon keskustelua. Kyse ei ole vaikeista asioista, kunhan ensin on ymmärtänyt tietyt periaatteet, sairaanhoitaja Ristolainen jatkaa.

Yksi haaste, josta opintojen aikana on paljon keskusteltukin, on YAMK-opiskelijoiden mielestä se, miten koko työyhteisössä löytyy yhteinen ymmärrys Lean-ajattelun suhteen. Yhteinen näkemys on keskeinen Leanin läpiviennin onnistumiselle organisaatiossa.

- Leanin näkökulmasta työtä tarkasteleva ei aina ole se mukavin ihminen työyhteisössä – ainakaan ennen kuin ajattelu valtaa koko työyhteisön, Virve Ristolainen naurahtaa.

Myös Lean-kouluttaja Peter Kanerva tunnistaa tämän ilmiön:

- Leaniin tutustuttuaan moni huomaa, ettei pysty enää kulkemaankaan hukan ohi puuttumatta asiaan, hän toteaa.


Viimeksi muokattu 14.12.2015 14:36

​Peter Kanerva ja Juuso Eloranta kuuntelivat YAMK-opiskelijoiden esityksiä perjantaina.