YAMK-opinnäyte: verkkopalvelu tarjoaa tietoa lasten mielenterveydestä


​Lapsen kehitykseen ja elämään liittyvät pulmat askarruttavat monia vanhempia ja lapsia. Lastenmielenterveystalo.fi-verkkopalvelusta löytyy monipuolisesti tietoa lasten mielenterveydestä ja vanhempana toimimisesta. Verkkopalvelu on hyvä apuväline myös mm. terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille.

Lasten mielenterveystalossa on neljä osiota: 
- Neuvoja ja apua (mm. huolinavigaattori ja paikka- ja palveluhaku)
- Lapset (mm. tietoa mielenterveydestä ja erilaisista pulmista)
- Vanhemmille (mm. perhe ja vanhemmuus)
- Ammattilaisille (mm. tietoa hoitoon ohjauksesta)

Verkkopalvelun avulla voidaan auttaa myös lapsia itse perehtymään mielenterveysasioihin ja pohtimaan sitä, miten itse voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Tekstisisällön lisäksi palvelussa on videoita, piirrettyjä kuvia sekä peli lapsille.

- Lastenmielenterveystalo.fi:lle on tärkeä paikka osana suomalaista terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Kaikkien saatavilla tulee olla matalan kynnyksen verkkopalvelu josta saa tietoa ja mahdollisuuden arvioida oireiden/ongelmien vakavuutta sekä löytää helposti paikkoja josta saa apua, toteaa HYKS:n IT – psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjan projektipäällikkö Marko Muukka.

Muukka teki YAMK opinnäytetyönsä liittyen Lastenmielenterveystalo.fi:n toteutusprojektiin. Projekti alkoi alkuvuodesta 2015 ja valmis verkkopalvelu julkaistiin helmikuussa 2016. Palautekyselyn perusteella valtaosa vastaajista koki että verkkopalvelusta oli apua tai sieltä löysi hyödyllistä tietoa. Lähes kaikki vastaajat kokivat että verkkopalvelua oli teknisesti melko helppoa tai erittäin helppoa käyttää. Verkkopalvelun ulkoasu oli lähes kaikkien vastaajien mukaan hyvä tai erittäin hyvä. Avointen vastausten perusteella verkkopalvelu koettiin myös pääosin hyväksi ja tarpeelliseksi.

Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelukokonaisuudesta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Verkkopalvelusta löytyy mm. valtakunnallinen palveluohjaus, omahoito-ohjelmia ja oppaita, sekä Nettiterapia-ohjelmia joihin vaaditaan lääkärin lähete. Tietosisällöt kattavat ikäryhmät aina lapsista ikäihmisiin asti.

 

Lisätietoja:

Marko Muukka
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK
puh. +358 50 427 2049, marko.muukka@hus.fi


Viimeksi muokattu 5.12.2016 10:34