YAMK-opinnäyte: Taloushallinnon uudet digitaaliset palvelut


​Ohjelmistotalot kehittävät uusia taloustiedolla johtamisen palveluja. Taloustiedolla johtaminen tarkoittaa useita asioita, kuten kirjanpidosta johdettavan taloustiedon raportointia, visualisointia sekä toteumiin perustuvaa liiketoiminnan ennustamista.

Laurea-ammattikorkeakoulusta toukokuussa 2016 valmistunut opinnäytetyö: ”Taloushallinnon uudet digitaaliset palvelut - tuotekehitystyön näkökulmasta”, toteutettiin Tikon Oy:lle osana Tekes-rahoitteista Taloushallinnon runkoverkko –hanketta.

Opinnäytetyössä kartoitettiin teknologiaratkaisut, jotka mahdollistavat uusien digitaalisten palvelujen tuottamisen ja integroinnin Tikon Oy:n kehittämiin tilitoimistojärjestelmiin. Teknologiakartoituksen ohella työssä kuvattiin taloushallinnon uusi digitaalinen palvelu, jolla yrittäjä voi seurata kirjanpidostaan johdettavan taloustiedon raportointia, visualisointia sekä toteumiin perustuvaa liiketoiminnan ennustamista.

Opinnäytetyössä kuvattiin, miten uudet digitaaliset palvelut voidaan tuottaa ja mistä niiden suunnittelu tulee käytännössä aloittaa. Työssä esitetyt näkemykset täydentävät taloustiedolla johtamisen käsitettä ja kertovat tuotekehityksen tavasta yhdistellä teknisiä ratkaisuja uusien palvelujen tuottamiseksi.

Tutkimustulokset johtavat Tikon Oy:n ohjelmistotuotekehitystä kohti selainpohjaisia käyttöliittymäratkaisuja, jotta yritys voi tarjota asiakkailleen nykyaikaisia tietojärjestelmiä. Selaimen kautta käytettävät palvelut mahdollistavat taloushallinnon prosessien hoitamisen ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta.

Tutkimustyötä tehtiin osana Tikon Oy:n tuotekehitysyksikön päivittäistä tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka toi työhön käytännönläheisyyttä. Taloushallinnon uusien digitaalisten palvelujen suunnittelua tarkasteltiin tuotekehitystyön näkökulmasta, joka muodostettiin tuotekehitystyössä sovellettavista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmistä. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin tietojärjestelmien monimenetelmällistä kehittämistutkimusta.

Tikon Oy on Suomen johtava tilitoimistojen ja yritysten taloushallinnon ratkaisujen toimittaja, jolla on pitkä kokemus taloushallinnon ammattilaisten tarpeista. Tikon on aktiivisesti mukana kansallisissa kehityshankkeissa, joiden keskiössä ovat talous- materiaali- ja palkkahallintopalveluiden sekä viranomaisraportoinnin sähköistäminen ja automatisointi.

Taloushallinnon runkoverkko -hanke on Tekes-rahoitteinen verkosto-innovaatiohanke, joka luo edellytyksiä taloushallinnon uusien innovatiivisten palvelujen suunnittelulle. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä akateemisten oppilaitosten, julkishallinnon sekä merkittävien sidosryhmien, kuten Finanssialan Keskusliiton, Taloushallintoliiton ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Timo Saarinen
Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, YAMK
Puh. 040 700 8576, timo.saarinen(at)tikon.fi


Viimeksi muokattu 2.6.2016 10:00