YAMK-opinnäyte: Strategian jalkauttamista parannetaan myös poliisissa


​Poliisissa on ryhdytty toimiin vähenevistä resursseista aiheutuvien ongelmien torjumiseksi. Laurea-ammattikorkeakoulu torjuu rikollisuutta yhdessä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kanssa kehittämällä strategian jalkauttamista.

Suomalaisen poliisin viime vuodet ovat olleet mollivoittoisia, mitä tulee myönnettyyn budjettiin. Eläköityvien poliisien virkoja ei ole täytetty ja lainsäädännön tarkentuessa työmäärä poliisien perustyössä kasvaa. Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtamisen YAMK-koulutusohjelmassa on tutkittu vuoden 2016 aikana mahdollisia ratkaisuja tähän pulmaan.

Ammattikorkeakoulussa on yhteistyössä poliisilaitoksen kanssa tutkittu mahdollisuuksia parantaa strategian jalkauttamista henkilöstön osallistuvuuden ja viestinnän kautta. Tätä kautta on odotettavissa työtapojen tehostumista, joka heijastuu myös poliisin tuloksentekokykyyn. Henkilöstön paremmalla huomioimisella saavutetaan myös laajempia ja kauaskantoisempia ratkaisuja, jotka auttavat selviytymään alati kasvavan työtaakan alla.

Valtiontalouden näkymät eivät lupaa tulevillekaan vuosille hyvää, joten kaikki keinot vaikuttaa tilanteeseen myönteisesti ovat tervetulleita. Yhä kasvava epävakaus globaalisti ja sen heijastevaikutukset Suomeen asettavat paineita turvallisuusalan toimijoille, sekä yksityisille toimijoille, että julkiselle sektorille. Laurea-ammattikorkeakoulu on ainoana oppilaitoksena Suomessa tarjonnut jo vuosia korkeakoulutasoista opetusta turvallisuusalalla. Nyt valmistuneella opinnäytetyöllä on myös laajempia sovellusmahdollisuuksia, kun halutaan tehokasta strategian jalkauttamista ja työtapoihin parannusta,

Lisätietoja:

Mika Salminen, opinnäytetyön tekijä
Turvallisuusjohtaminen, YAMK


Viimeksi muokattu 28.2.2017 14:30