YAMK-opinnäyte: Rehtorin työkalu menestykselliseen turvallisuusjohtamiseen


​Rinnekodin Koulu halusi kehittää turvallisuusjohtamistaan, joten he tilasivat työn, jonka avulla erityiskoulun turvallisuutta voidaan mitata kokonaisvaltaisemmin. Ongelmana oli, niin kuin useassa muussakin työpaikassa, että nykyiset mittarit mittasivat käytännössä vain työturvallisuutta. Tässä Laurea–ammattikorkeakoulussa tehdyssä  ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä tutkitaan, mitä asioita kokonaisturvallisuuden kannalta tulee mitata ja samalla esitetään malli, jota muutkin erityiskoulut voivat käyttää.

Tietoa turvallisuuden mittaamisesta etsittiin laajalla skaalalla eri teorialähteistä. Ensisijaisesti tietoa hankittiin havainnoimalla koulupäiviä, haastattelemalla johtoa ja tekemällä kysely muutamalle työntekijälle. Luotettavan tästä työstä tekee se, että työntekijät ja oppilaat eivät nähneet havainnoinnissa mitään erikoista, koska havainnoija ja opinnäytetyöntekijä oli samalla kyseisen koulun työntekijä. Tutulle henkilölle oli myös helpompi vastata haastatteluissa rehellisesti. Työtä tehdessä selveni, että Rinnekodin koulussa tärkeimpiä suojattavia arvoja ovat henkilöt, tiedot, turvallisuuskulttuuri, johtaminen ja omaisuus, joita turvallisuusmittareiden tulee mitata.

Rinnekodin koulun johto hyväksyi turvallisuusmittausjärjestelmän ja se päätettiin ottaa käyttöön. Hyvän tästä järjestelmästä tekee se, että vaikka järjestelmä mittaa turvallisuutta laajasti, se on silti helppokäyttöinen eikä liian raskas. Toisin sanoen se on kustannustehokas, sen täyttäminen ei vie juurikaan aikaa koulun perustyöltä eli opetukselta. Pienellä muokkaamisella muidenkin oppilaitosten rehtorit saavat siitä hyvän työkalun menestykselliseen turvallisuusjohtamiseen.

Opinnäytetyö julkaistaan sähköisesti: www.theseus.fi

Lisätietoja:

Timo Savolainen
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
Puh.0400 346 956, timo.o.savolainen(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 1.11.2016 14:05