YAMK-opinnäyte: Palvelumuotoilulla palvelua


​Nykyisin asiakkaat eivät hae enää välttämättä tuotteiden valmistajia vaan palveluntarjoajia. Kovassa kilpailussa pärjätäkseen teollisuusyritykset suuntaavat nyt kohti palveluliiketoimintaa. Tähän liittyen, KiiltoClean Oy:n yritysasiakkaille kehitettiin palvelukonsepteja palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen avulla.

Opinnäytetyön kehittämistehtävässä luotiin toimintamalli siitä, kuinka asiakkaille tarjottavia palveluita voidaan kehittää ja innovoida arvoa luovalla tavalla.

Palvelukonsepteilla erottautuminen

Opinnäytetyössä kehitettiin neljä palvelukonseptia KiiltoClean Oy:n hotelli-, ravintola- ja cateringyritysasiakkaille (B2B), jotta yritys pystyisi erottautumaan kovassa kilpailussa ja luomaan siitä kilpailuedun. Kuvatut palvelukonseptit sisältävät arvolupauksia, jotka tarkastelussa valitsevaan palvelumarkkinoinnin tutkimukseen auttavat asiakasta luomaan käyttöarvoa.

Pyrkimyksenä yrityksellä on päästä palvelukonsepteilla kilpailuttomalle alueelle eli niin sanotulle siniselle merelle. Haasteena on, kuinka palveluista voidaan kehittää entistä asiakaskeskeisempiä ja arvoa tuottavampia asiakkaille.

Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa

Yrityksen henkilökuntaa sekä asiakkaita osallistettiin palvelukonseptien kehittämiseen kolmessa työpajassa loppuvuodesta 2016, joissa haettiin asiakasymmärrystä sekä luovaa ongelmanratkaisua. Palvelumuotoilulla saadun asiakasymmärryksen perusteella muodostettiin visuaalisia menetelmiä hyödyntäen ehdotukset palvelukonsepteista.

Arvon luominen

Kehittämistehtävässä luotiin myös toimintamalli siitä, kuinka asiakkaille tarjottavia palveluita voidaan kehittää ja innovoida arvoa luovalla tavalla.

Tutkimuksessa selvisi, että yhteiskehittäminen voidaan nähdä keinona, jossa KiiltoClean Oy ja asiakkaat voivat luoda arvoa yhdessä. Tämä vaatisi kuitenkin KiiltoCleanin strategian muutoksen palveluliiketoiminnan logiikkaan. Palvelumuotoilu olisi keino viedä uusi strategia käytäntöön.

Yrityksen strategian muutos mahdollistaisi myös olemassa olevien palveluiden kehittämisen ja niiden muuttamisen asiakaskeskeisemmiksi, jolloin asiakas voi luoda käyttöarvoa.

Linkki opinnäytetyöhön: Kohti palveluliiketoimintaa, palvelumuotoilulla palvelua teollisuusyritykselle. Tapaus KiiltoClean Oy

Lisätietoja:

Pekka Turpeinen
Palvelujen asiakaskeskeisen kehittämisen koulutus, YAMK
puh. +358 50 44 222 13, pekka.turpeinen(at)kiiltoclean.fi


 


Viimeksi muokattu 27.4.2017 15:27