YAMK-opinnäyte: Palvelu- ja asiakaskeskeisyys osaksi yrityskulttuuria myös hoivarakentamisen alalla


​Vuonna 2014 Fira Oy sai Finnish Service Alliance –yhdistyksen myöntämän Vuoden palveluteko -palkinnon. Fira Oy on toiminut rakennusalalla uranuurtajan roolissa uudistamalla rakennusalaa palvelu- ja asiakaskeskeisellä toimintamallillaan. Nyt tarve palveluprosessin kehittämisestä on alalla kasvussa.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 85-vuotiaiden määrän ennustetaan nousevan seuraavien 15 vuoden aikana nykyisestä 94 000:sta 349 000:een. Tämä lisää hoiva-alan rakentamisen paineita.

Kun hoivarakentamisen alalla toimivan yrityksen asiakkaina ovat niin tuotteiden pitkää elinkaarta arvostavat operaattorit, suunnittelun helppoutta etsivät arkkitehdit, sujuvaa ja taloudellisesti kannattavaa rakennusprosessia tärkeänä pitävät urakoitsijat, toiminnallisuutta vaativat hoitohenkilöstön edustajat kuin turvallisuutta ja kodinomaisuutta kiittävät hoivakodin asukkaat ja heidän omaisensa, vain asiakkaan odotusten ymmärtämisen kautta voidaan vaikuttaa asiakkaan arvonmuodostukseen.

Laurea-ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan koulutusohjelman (ylempi AMK) opinnäytetyönä on valmistunut tutkimuksellinen kehittämistyö hoivarakentamisen alan yritykselle. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä yrityksen kyvykkyyttä asiakasymmärryksen lisäämiseen ja sen hyödyntämiseen palvelukeskeisen yrityskulttuurin kehittämisessä asiakaskeskeisemmäksi. Mitä useampi rakennusalan yritys herää yrityskulttuurin muutokseen palvelukeskeisemmäksi, sitä nopeammin saadaan lumipalloefektin tavoin koko rakennusalan kulttuuri muutoksen tielle.

Lisätietoja:

Anu Pennanen
anu.pennanen(at)laurea.fi


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:40