YAMK-opinnäyte: Lahjoittajakeskeisyys vahvistaa varainhankintatoimintaa


​Opinnäytetyössä tutkittiin, miten lahjoittajakeskeisyyttä voidaan vahvistaa nonprofit-organisaation varainhankintatoiminnassa. Kuvaamalla lahjoittamisen konsepti, pyritään luomaan polku aidosti lahjoittajalähtöiseen toimintaan. 

Asiakasymmärryksen syventäminen

Lahjoittajakeskeisyyttä on tutkimuksessa lähdetty tarkastelemaan asiakasymmärryksen syventämisen kautta. Lahjoittajakeskeisyyden vahvistaminen nähdään Sydänliiton varainhankintatoiminnassa tärkeänä asiana. Palvelumuotoilun menetelmät ja vaikuttamisviestintä toimivat mahdollistajina lahjoittajakeskeisen toiminnan toteuttamisessa.
Tutkimuksessa on pyritty löytämään lahjoittajakeskeisyyden vahvistamiseen tarvittavia työkaluja ja toimintatapoja, joiden kautta voidaan paremmin vastata lahjoittajien tarpeisiin ja toiveisiin. Kehittämällä varainhankintatoimenpiteiden osalta toiminnan tunnettuutta, kiinnostavuutta ja erottautumista, voidaan luontevasti löytää myös uusia lahjoittajakohderyhmiä.

Lahjoittajapersoonat esiin

Tutkimustuloksena kohdeorganisaatiolle luotiin lahjoittajapersoonat ja kuvattiin lahjoituspolku. Sekä persoonat että palvelumalli toimivat lahjoittamisen konseptin jatkokehittämisen kannalta tärkeässä roolissa. Tutkimuksen kehittämistoimenpiteenä suositellaan yhteiskehittämisen jatkamista ja palvelumallin testaamista, jotta voidaan saavuttaa aidosti lahjoittajakeskeinen toimintatapa organisaatiossa. Lahjoittajapersoonat toimivat ratkaisun avaimina palvelun kehittämisessä, sillä niissä on tiivistettynä tutkimuksen kautta tunnistettujen käyttäjäryhmien ominaisuudet ja syvempi asiakasymmärrys. 

Muuttuva lahjoittaminen

Tulevaisuuden näkymiä tarkastellessa on nähtävissä, että nonprofit-organisaatioiden rooli huolehtia ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnista tulee kasvamaan. Ihmisten osallistuminen toimintaan on muuttumassa enemmän kertaluontoiseksi, ja vastaava vaikutus on nähtävissä myös lahjoittamiskäyttäytymisen osalta. Näillä muutoksilla on suora vaikutus myös varainhankintatoiminnan kasvu- ja kehittämistarpeeseen voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toiminnassa.

Lisätietoja:

Outi Kontkanen
Yrityksen kasvuun johtaminen, YAMK
puh. +35840 731 5803


Viimeksi muokattu 5.6.2017 16:26