YAMK-opinnäyte: Kunta ei tunnista kaupan sijoittumisen vaikuttavia tekijöitä


​Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK:ssa on julkaistu opinnäytetyö, joka käsittelee kaupan sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kaupan että kunnan näkökulmasta.

Kaupan alalla seurataan tarkasti asiakkaiden kulutustapoja ja alueellista kulutuskäyttäytymistä. Kaupan sijoittumispäätökset ovat yksi tärkeimmistä päätöksistä, koska niiden muuttaminen on merkittävästi vaikeampaa kuin tuote- tai hintapäätösten. Oikean sijoittumispaikan löytäminen vaatii huolellista palveluverkon suunnittelua sekä yhteistyötä kunnan maankäytönsuunnittelun kanssa.

Kuntien tehtävänä on turvata asukkaille kaupan palvelujen saavutettavuus kaikkialla eri väestöryhmille. Kaupan rakennemuutoksella on  vaikutusta kaupan palveluverkon muotoutumiseen. Rakennemuutokseen vaikuttavat läheisesti kaupan toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset

Tutkimuksen  mukaan kaavoittajat eivät tunne kaupan toimintaperiaatteita ja käytänteitä riittävästi ja toisaalta kaupan vähäisen toimijamäärän vuoksi kaupan palveluverkko ei toteudu kaavoituksen periaatteiden mukaisesti.

Kunnan päätöksentekijöiden ja kaavoittajien tulisi ymmärtää, mikä ohjaa kaupan sijoittumisvalintoja. Kun tarkastellaan kaupan ja kunnan välistä yhteistyötä, on ymmärrettävä kaupan liiketoimintaympäristö, organisaatiota, toimintakulttuuria ja tarjolla olevia vaihtoehtoja. Kunnan ja kaupan välisessä asiakkuudessa avaintekijä on kaupan kauppapaikkasuunnittelun ydinajatuksen ymmärtäminen.

Yhteistyön tavoitteena tulee olla palvelukokonaisuus, joka on asiakkaan näkökulmasta haluttava ja toimiva sekä palvelun tuottajan ja asukkaiden näkökulmasta tehokas ja tunnistettava. Palvelumuotoilun käyttäminen suunnittelutyössä mahdollistaisi osapuolten välillä uuden mielenkiintoisen menetelmän, jonka avulla luotaisiin yhdessä kestävää yhdyskuntarakennetta.

Lisätietoja:

Jari Sainio
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK
p. 0400 419676, Jari.sainio(at)vantaa.fi


Viimeksi muokattu 2.6.2017 15:23