YAMK-opinnäyte: Kansainvälistä terveyden edistämisen materiaalia Suomen oloihin


​Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liitto (IFRC) on tuottanut runsaasti terveyden edistämisen materiaalia maailmanlaajuiseen käyttöön jäsenliittojensa hyödynnettäväksi. Jäsenliittoja IFRC:llä on 190 ympäri maailman.

Annika Kaarnalehto (terveydenhoitaja, YAMK) teki opinnäytetyönään kulttuurisen adaptaation projektin IFRC:n tarttumattomien sairauksien materiaalista Suomen Punaisen Ristin (SPR) Terveyspisteiden käyttöön. SPR:llä on 67 Terveyspistettä ympäri Suomea.

Tarttumattomiin sairauksiin lukeutuvat neljä tautiryhmää, joilla on suuri merkitys kansanterveydelle: sydän-ja verisuonisairaudet, syöpä, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet. Nämä kansantaudit aiheuttavat maailmanlaajuisesti eniten kuolemia vuodessa ja ovat myös suurelta osin ennaltaehkäistävissä. Haitalliset terveystottumukset aiheuttavat noin 50 % ennenaikaisesta kuolleisuudesta.

Materiaalin arviointi

Tarttumattomien sairauksien materiaalin kulttuurisen adaptaation projektissa arvioitiin tarttumattomien sairauksien materiaalin soveltuvuutta SPR:n Terveyspisteille sekä esitettiin muutosehdotuksia materiaaliin.

Materiaalia arvioivat SPR:n terveyspisteiden vapaaehtoiset työntekijät sekä pisteillä vierailleet asiakkaat. IFRC:n materiaalin 222 sivusta valittiin 33 sivua käännettäväksi ja arvioitavaksi. Arviointiin osallistui huhtikuussa 2016 noin 60 vapaaehtoista. 26 henkilöä testasi materiaalia terveyspisteellä ja vastasi palautekyselyyn. Kolme testaajaa vastasi kyselyyn sähköpostin ja postin välityksellä. Suurin osa vastaajista arvioi materiaalin melko hyvin tai hyvin soveltuvaksi SPR:n Terveyspisteiden käyttöön. Myös kaikki asiakkaat kokivat saaneensa uutta tietoa materiaalista.

Projektin tulokset

Kerätyn palautteen perusteella tehtiin muutosehdotukset tarttumattomien sairauksien materiaaliin sekä esitettiin lisäyksiä ja suosituksia materiaalin soveltamiseksi SPR:n Terveyspisteillä. Muutosehdotuksia tekstiin tuli noin 97 kpl. Suurin osa muutoksista koski sisältöä (asiavirheitä, toistoa ja tärkeitä lisäyksiä) sekä kulttuurisia seikkoja (yksinkertaistuksia, ilmaisutapoja ja toimintatapojen eroja esim. ensiaputilanteissa). Lisäksi isompia muutoksia ehdotettiin Tarttumattomien sairauksien arviointilomakkeeseen, joka on käyttökelpoinen myös SPR:n ulkopuolisissa organisaatioissa. Lomakkeen avulla asiakas pystyy arvioimaan omaa tarttumattomien sairauksien riskiään sekä tekemään suunnitelmaa terveystottumustensa muuttamiseksi.

Projektin tuloksena saatiin käyttökelpoista materiaalia SPR:n Terveyspisteiden käyttöön tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn sekä tärkeää tietoa vastaavia prosesseja varten tulevaisuudessa.

Suositukset

IFRC:llä on haastava tehtävä tuottaa materiaalia, joka soveltuu käytettäväksi eri puolilla maailmaa. Kansainvälisesti tuotettu materiaali vaatii yleensä huolellista muokkausta vastatakseen kansallisiin tarpeisiin. Terveyden edistämisen materiaalin kulttuurisen adaptaation prosessi vaatii myös aikaa ja resursseja. Prosessia varten Euroopan tautikeskus (ECDC) luonut ohjeistuksen, jossa on viisi vaihetta: huolellinen materiaalin ja koordinaattoreiden valinta, varhainen sisällön ja kielen tarkistus, käännöstyö ja laadun tarkistus, ymmärrettävyyden tarkistus ja koeluku sekä ulkoasu, verkostoituminen ja arviointi (ECDC 2016). ECDC:n ohjeistusta suositellaan hyödynnettäväksi vastaisuudessa projektin alusta lähtien.


Lisätietoja:

Annika Kaarnalehto
Global Development and Management in Health Care
puh. +358 45 130 1519, annika@kaarnalehto.fi


Viimeksi muokattu 5.12.2016 11:02