YAMK-opinnäyte: Kansainvälisen elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikon vaikutukset


​Kyselytutkimus toteutettiin elinsiirtoliikunnan tapahtumaviikosta (European Transplant Sports Week 2016 eli ETSW 2016). Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ETSW 2016:sta vaikutuksia Erasmus+ rahoitettuna tapahtumana. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida tapahtuman vaikutuksia sekä tutkia tapahtumaa terveyden edistämisen näkökulmasta. European Transplant Sports Week 2016 osoittautui onnistuneeksi tapahtumaksi, jolla oli vaikutusta elinsiirtoliikunnan edistämisessä.

European Transplant Sports Week 2016

European Transplant Sports Week 2016 järjestettiin Vantaalla, heinäkuussa 2016. Tapahtuman järjesti Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry. Tapahtuman rahoittajana toimi Euroopan Unionin Erasmus+ tuki. Tämä tutkimus tutki kahta tapahtumaa: tutkijatyöpajat (Researcher Workshops) sekä kansainvälinen elinsiirtoliikunnan symposio (Transplant Sport Symposium). Muita ETSW 2016 tapahtumia oli elinsiirron saaneiden lasten liikuntaleiri sekä sporttitori-tapahtumat. Tapahtumaviikon tarkoituksena oli tuoda tietoisuuteen elinsiirtoliikuntaa.

Tulokset

Tutkimuksen tulokset osoittavat European Transplant Sports Week 2016:sta saavuttaneen tavoitteensa. Tulosten perusteella tutkijatyöpajat ja symposio olivat sisällöltään hyvin arvotettuja ja osallistujat saivat uutta tietoa tapahtumissa. Tulosten perusteella ETSW 2016 onnistui vaikuttamaan elinsiirtoliikunnan edistämiseen.

Erasmus+ tuki rahoitti ETSW 2016 tapahtuman. Rahoitusta haettiin VAU ry:n toimesta ja hakemuksessa tapahtumalle asetettiin tavoitteet. Tavoitteisiin päästiin, joten Erasmus+ ohjelman puolesta, tapahtumaviikko oli onnistunut. Tapahtumaviikon onnistuminen rohkaisee toivottavasti jatkossa vastaavanlaisia tapahtumia, vammaisurheilun edistämisen tärkeyden puolesta.

Terveyden edistämisen tavoitteeseen päästiin tulosten mukaan uuden tiedon saamisessa sekä sen hyödyllisyydessä. Osallistujat arvioivat pystyvänsä hyödyntämään uutta tietoa jatkossakin. Tulevaisuudessa jääkin nähtäväksi, kuinka tietoa onnistutaan levittämään. Terveyden edistämisen näkökulmasta tiedon levittämisellä edistettäisiin liikuntaa sekä sosiaalista osallistumista.
European Transplant Sports Week 2016 vaikutukset elinsiirtoliikunnan edistämiseksi olivat suurimmat tapahtumien osallistujille. Tulevaisuudessa vaikutuksia voi arvioida sen suhteen, kuinka onnistuneesti tietoa onnistutaan levittämään osallistujien toimesta. Suosituksia tapahtumajärjestäjille voidaan antaa tapahtuman mainostamisesta. Tietoa tapahtumasta sekä tapahtuman innovaatioista olisi voinut levittää laajemmin, jotta tietoisuus elinsiirtoliikunnasta lisääntyisi.

Tutkimus

Tutkimus toteutettiin yhdessä Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimuskohteena olivat kaikki työpajojen ja symposiumin osallistujat. Teoreettinen viitekehys tutkimukselle käsittelee European Transplant Sports Week 2016, järjestäjää, Erasmus+ ohjelmaa sekä sen arviointia. Lisäksi käsitellään liikuntaa, elinsiirtoliikuntaa ja terveyden edistämistä sekä sen arviointia. Teoreettinen viitekehys kerättiin terveydenhuollon julkaisuista sekä VAU ry:ltä ja European Transplant Sports Week 2016:sta saaduista dokumenteista.

Tutkimus toteutettiin yhdistelemällä tutkimusmenetelmiä, terveyden edistämisen arvioinnin ohjeiden mukaan. Kysely valittiin tutkimuksen keräysmetodiksi. Kysely toteutettiin kesällä 2016 ja tuloksia arvioitiin syksyn aikana. Sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytettiin kyselyssä ja sen analysoinnissa. European Transplant Sports Week 2016 oli ainutlaatuinen tapahtuma, joka täytti sen myötä myös tapaustutkimuksen kriteerit.

Lisätietoja:

Senja Torikka
Global Development and Management in Health Care, YAMK
Puh. +358 40 7656565


Viimeksi muokattu 13.3.2017 9:39