YAMK-opinnäyte: Henkilöstön täydennyskoulutus Accountor Group -konsernissa tehostuu


​Tilitoimistokonserni Accountor Group panostaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen yhä enenevässä määrin. Konsernin palveluksessa on vahvoja ammattilaisia kirjanpidon ja muun taloushallinnon alalta, joiden ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvasti erilaisin koulutuksin.

Työn tarkoituksena oli selvittää miten Accountorin henkilökunta kokee osaamisensa riittävän päivittäisiin työtehtäviinsä. Työntekijöillä on taustallaan erimittaisia ja – laatuisia koulutuksia sekä vaihteleva työkokemus alalta. Tutkimuksessa selvitettiin samalla onko työntekoa tukevaa täydennyskoulutusta riittävästi tarjolla Accountorin järjestämänä sekä onko se riittävän laadukasta ja tarpeenmukaista.

Tutkimuksen perusteella Accountor Groupin kirjanpidon työntekijät kokevat osanneensa riittävästi taloushallinnon osa-alueista Accountorille tullessaan. Henkilökunta on myös varsin tyytyväistä konsernin tarjoamaan lisäkoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

Kehitysehdotuksina esitettiin mm. mentor-toiminnan parempaa hyödyntämistä sekä nykyistä paremmin läsnä olevia asiantuntijoita, joiden avulla toimintaa voitaisiin tehostaa entisestään sekä tyytyväisyyden että kustannustehokkuuden osalta.

Tutkimus tehtiin osana Laurea Ammattikorkeakoulun YAMK-opintojen opinnäytetyötä ja tutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä 2016 Theseuksessa osoitteessa http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605127460.

Lisätietoja:

Hanna Salovuori
Puh. 050 322 7432, hanna.salovuori(at)accountor.fi


Viimeksi muokattu 2.6.2016 13:13