YAMK-opinnäyte: Ammattikorkeakoulun opintoasiainhallinnon toimintojen kehittäminen ja muutoksen johtaminen


​Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Marko Wilen selvitti opinnäytetyössään kehittämishankkeena, miten opintoasiainhallinnon toimintoja voidaan kehittää ja miten muutosta tulisi johtaa. Opinnäytetyön aikana jalkauduttiin toimijoiden pariin havainnoimaan todellisista työelämän tilanteista kumpuavia haasteita ja etsittiin niihin ratkaisuja. Valtakunnallinen ammattikorkeakoulu-uudistus ja Laurea-ammattikorkeakoulun organisaatiouudistus heijastuvat tukipalveluiden kehittämiseen ja johtamiseen.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkasteltiin erilaisia näkökulmia toiminnan kehittämiseen opintoasiainhallinnon palveluissa ja erityisesti muutosjohtamisen vaateita kehittämistyössä sekä muutoksen vaikutusta ihmisten reaktioihin muutostilanteessa.

Opinnäytetyön aikana pystyttiin tunnistamaan erilaisia kehittämistarpeita organisaatiossa. Kehittämistarvetta löydettiin prosessien selkeyttämisestä, yhteistyön lisäämisestä eri kampusten välillä sekä työvälineiden yhdenmukaistamisesta.

Erityisesti työssä painotettaan johtamisen merkitystä muutoksien läpiviennissä. Opinnäytetyön tuloksena Laurea-ammattikorkeakoulun opintoasiainhallinnon toimijoiden yhteistyötä pystyttiin lisäämään, työntehokkuutta lisäämään ja työnkuormittavuustekijöitä vähentämään sekä toimintaympäristö johtuneita ongelmia poistamaan.

Opinnäytetyön tulokset ja siitä seuranneet kehittämisehdotukset, eivät ole suoraan implementoitavissa toiseen organisaatioon. Keskeisenä havaintona voidaan kuitenkin todeta, että johdon jalkautuminen keskelle arjen työtä havainnoimaan toimintaa, tuottaa tehokkaasti informaatiota toimintojen kehittämiseen. Pienillä, yhdessä tunnistetuilla, muutoksilla voidaan tuottaa suurta parannusta toiminnassa ja toiminnan edellytyksissä.

Lisätietoja:

Marko Wilen
marko.wilen(at)laurea.fi


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:41