YAMK-opinnäyte: Ammatillisessa oppilaitoksessa parannettiin erityisopetuksen tukitoimien laatua


​Ammatillisen oppilaitoksen erityisopetuksen tukitoimien sähköistä kirjaamista parannettiin Sirpa Mazarakiksen opinnäytetyönä yhteistyössä opettajien kanssa. Ammatillisen koulutuksen reformi ravistelee koulujen toimintaa ja opetuksesta säästetään. Opettajat eivät kuitenkaan ole valmiita säästämään opiskelijoiden oppimisesta.

Ammatillisessa koulutuksessa erityisopiskelijat ovat usein integroituina tavallisiin opiskelijaryhmiin. Tavallisen ammattiopettajan on opeteltava antamaan oppitunneilla erityistä tukea, jonka tarve kasvaa joka vuosi. Erityisopetuksen asiantuntija työskentelee opettajan tukena ja tiedottaa opettajaa erityisopiskelijoista ja erilaisista tukimuodoista.

Tutkimuksen avulla saatiin tietoa siitä, mitä organisaatiossa tapahtuu sekä selvitettiin ja toteutettiin niitä keinoja, joilla tukitoimien kirjaamisen laatua ja validiteettia voitiin parantaa. Merkittävänä asiana tutkimuksessa ilmeni opettajien ohjauksen ja tuen tarve erityisopetuksen tukitoimien kirjaamisessa. Opettajille tehtiin pdf-ohjeita ja ohjevideo tietojärjestelmän käyttämisen tueksi. Opettajia ohjattiin henkilökohtaisesti opiskelijatietojärjestelmän käytössä. Joku opettaja ei ollut aikaisemmin kirjannut mitään tukitoimia.

Opettajat ovat hyvin tunnollisia ja eettisiä. He tekevät paljon opiskelijoiden eteen. Opettajat halusivat useita keskusteluja ja pohdintoja erityisopetuksesta. Opettajan suhtautumiseen erityisopiskelijaan, tuen antamiseen ja tukitoimien kirjaamiseen vaikuttavat opettajan omat arvot. Arvot ovat yleensä hyvin pysyviä. Opettajan kasvu inkluusiota kohden on hidas.

Kaikkia toteutettuja tukitoimia ei kirjata tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän kehittäminen tukitoimien kirjaamisen tukemiseen nähtiin tässä tutkimuksessa hyväksi tavaksi parantaa tukitoimien kirjaamista. Opiskelijatietojärjestelmät ovat usein kankeita ja hankalia käyttää. Opettajilla oli joskus vaikeuksia löytää opiskelijan tiedot järjestelmästä. Opettajat toteuttivat usean muotoisia tukitoimia, kun tukimuodot oli valmiiksi koodattu tietojärjestelmään.

Seuraavana kehittämisen kohteena voisi olla tietojärjestelmän päivittäminen sellaiseksi, että se tukisi opettajan työprosessia ja parantaisi raportoinnin laatua. Alan käsitteistö ei ole selkiytynyt, joten se vaatisi parantamista.

Kirjattuja tukitoimia tarkasteltiin syksyn 2014 ja talven 2016 välisenä aikana. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Organisaation muutosta tutkittiin keräämällä aineistoa tietojärjestelmästä, opettajille tehdyistä kyselyistä ja videohaastatteluista. Tukitoimien laatu oli parantunut ja kirjausten määrä lisääntynyt.

Lisätietoja:

Sirpa Mazarakis
Tradenomi YAMK, Tietojärjestelmäosaaminen
Puh. 041 5346820


Viimeksi muokattu 1.6.2016 14:17