YAMK-opinnäyte: Ajo-oikeuskäytännössä runsaasti kehittämispaineita


​Liikennealan asiantuntijat pitävät tärkeänä moottoriajoneuvon ajo-oikeuteen liittyvien käytäntöjen kehittämistä. Asiaa selvittäneen tutkimuksen perusteella muutostarpeesta on laaja yksimielisyys, mutta asiantuntijoiden mielipiteet keinoista ja uudistusten laajuudesta vaihtelevat jonkin verran.

Keskeisimpinä muutostarpeina tutkimukseen haastatellut asiantuntijat pitivät ajokorttiopetuksen määrämuotoisuuden väljentämistä ja riittävän vaativalla tutkinnolla osoitettavan osaamisen painottamista ajo-oikeuden myöntämisessä. Myös tulevien kuljettajien yksilöllisten tarpeiden ja edellytysten nykyistä parempi huomioiminen opetuksessa nousivat tutkimuksessa esiin.

Ehdotuksina ajo-oikeuskäytännön kehittämiseksi tutkimuksessa esitetään muun muassa nykyistä räätälöidympää ajo-opetusta nuorimmille ja vanhimmille kuljettajille, ajo-oikeuden päättymiseen liittyvää luopumisvalmennusta sekä lääkärien ja viranomaisten välisen tiedonkulun tehostamista kuljettajan ajokunnon heikkenemiseen liittyvissä tapauksissa. Yhtenä kehityshankkeena ehdotetaan älyajokorttia, joka liitettäisiin ajon ajaksi sähköisesti kuljetettavaan ajoneuvoon ja edelleen viranomaisrekistereihin.

Lähes kaikki haastatellut kannattivat muutosta, joka antaisi ajo-oikeuden manuaalivaihteiseen autoon vaikka ajokoe olisi suoritettu automaattivaihteisella autolla. Valtaosa haastatelluista puolsi niin sanottujen mopoautojen korvaamista henkilöautoilla, joiden suurinta nopeutta on teknisesti rajoitettu.

Tutkimuksen mukaan voimakkaimpia ajo-oikeuskäytäntöön kohdistuvia muutostekijöitä ovat automaation nopea laajeneminen liikenteessä, ikääntyneiden osuuden kasvu kaikista ajo-oikeuden haltijoista sekä sääntelyn vähentämiseen tähtäävä hallituksen norminpurkuhanke.

Ajo-oikeuskäytännön kehittämistä selvittävä tutkimus tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulussa ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyönä. Tutkimukseen haastateltiin 14 asiantuntijaa, jotka edustavat monipuolisesti ajo-oikeuden määrittämiseen ja valvomiseen liittyviä tahoja.

Lisätietoja:

Timo Nurmi
+358 44 568 0000


Viimeksi muokattu 28.5.2017 21:09