YAMK-opinnäytetyö: Innoduel muuttaa tiedon tuottamisen yhteisölliseksi, innostavaksi ja reaaliaikaiseksi


Uusi digitaalinen ilmiö innostaa

Kehittämistyön keskiössä oleva digitaalinen sovellus Innoduel murtaa yleistä käsitystä siitä, että tiedon tuottaminen on kallis prosessi. Distruptio tapahtuu osallistamalla käyttäjät ajasta ja paikasta riippumatta ja tuottamalla tulokset reaaliajassa digitaalisen sovelluksen avulla. Mikä parasta – sovelluksen käyttö luo positiivisia elämyksiä ja sovellus luo raportit käyttäjälle automaattisesti.

 

Ilmiön haasteet ja ratkaisumallit

Samaan aikaan, kun tämän digitaalisen sovelluksen käyttö innostaa ja inspiroi, uusi toimintamalli voi aiheuttaa päänvaivaa, kun käyttäjän pitää opetella uusi logiikka. Tehdyssä kehittämisyössä vastataan siihen, miten toimeksiantaja voi helpottaa tätä oppimista ja vahvistaa käyttäjien kokemia arvoelementtejä.

 

Työn tulokset vedettiin yhteen arvoelementtipyramidin, Service Logic-Business Model Canvasin ja tulevaisuuden asiakkaanpolun avulla. Opinnäytetyö sisältää automaatiosuunnitelman, jonka avulla toimeksiantaja pystyy skaalaamaan nykyisiä resurssi-intensiivisiä toimintoja menettämättä identifioituja asiakasarvon elementtejä. Suunnitelma tuotettiin yhdistämällä digitalisaation parhaimpia käytäntöjä, ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusteoriaa, palvelumuotoilua ja tulevaisuuksien ennakointia.

 

Toteutus, menetelmät ja jatkokehittäminen

Työ aloitettiin lokakuussa 2016 ja se valmistui syyskuussa 2017. Kehittämistä ohjasi kokonaisasetelma, jossa toimintatutkimuksen viitekehyksen iteratiivinen syklisyys mahdollisti palvelumuotoilun moninaisten menetelmien käytön. Palvelumuotoilun menetelmien lisäksi työssä hyödynnettiin tulevaisuuden ennakoinnin menetelmistä trendikorttia.

 

Toimeksiantaja opinnäytetyössä oli ketterä teknologiakasvuyritys. Aiheen pohjalta löytyy runsaasti uusia kehittämistehtäviä niin keinoälyn käyttöönotosta, arvoelementtien jatkokehittämiseen, kuin optimaalisen lisensointi- ja ilmaiskäyttömallin löytämisestä. Kehittäjän näkökulmasta toimeksiantaja on erittäin avoin ja ketterä yhteistyökumppani, jonka kanssa työskentely on innostavaa ja palkitsevaa.

 

Lisätietoja:

Anniina Valtonen

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, YAMK

+358440552130


Viimeksi muokattu 10.10.2017 8:58