YAMK-infoissa kiinnostuneet saivat tietoa ylemmistä AMK-tutkintoon johtavista koulutuksista


​Oman osaamisensa kehittämisestä ja ylemmän YAMK-tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille järjestettiin infotilaisuudet, joissa kerrottiin ylempien AMK-tutkintojen sisällöistä, käytännön opiskelusta ja hakuvaatimuksista. Kevään yhteishaussa on mahdollista hakea viiteen eri YAMK-koulutukseen. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Laurean vararehtori Katri Ojasalo kertoi tilaisuudessa, millaisia hyötyjä ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisesta on. "YAMK-tutkinto nopeuttaa urakehitystä, tuo uusia välineitä ja ideoita omaan työhön, mahdollistaa uusien, ainutlaatuisten verkostojen luomisen ja luo eväitä omaan yritykseen", Katri Ojasalo kertoo. Laureasta on valmistunut tähän mennessä 1400 ylemmän AMK-tutkinnon suorittanutta ja tänä vuonna aloittaa lähes 300 uutta YAMK-opiskelijaa. Suurin osa opiskelijoista on opintojen aikana työelämässä, ja opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on noin kolme kertaa kuukaudessa.

Oppiminen Laureassa pohjautuu yhdessä tekemiseen, luomiseen ja jakamiseen. Opiskelijaryhmät ovat monialaisia ja opiskelijat tulevat erilaisista työkonteksteista. "Laureassa oppiminen perustuu tiiviiseen yhteyteen työelämän kanssa, yhteistyöhön joko oman yrityksen tai työelämän hankkeiden kanssa. Kaikki se teoria, mitä täällä opiskellaan, heijastetaan työelämän haasteisiin", Ojasalo kertoo. Laurean YAMK-koulutukset ovat uniikkeja, ja Laureassa halutaan olla mukana työelämän vaatimien osaamisten kehittämisessä.

Tilaisuuksissa opiskelijat ja Laureasta valmistuneet jakoivat kokemuksiaan

Leppävaaran kampuksella opiskelijan näkökulmaa YAMK-opinnoista toivat Antti Pollari ja Katja Kurttio, jotka opiskelevat molemmat Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen koulutuksessa sekä Saara Jäämies, joka opiskelee Palvelumuotoilun koulutuksessa. Mukana oli myös Sanna Pasonen-Hult, joka opiskelee Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä –koulutuksessa. "Se porukka, joka tänne hakeutuu on ihan mahtavaa, meillä on tosi hyvä yhteishenki ja opiskelijat on monilta eri aloilta. Sanna Pasonen-Hult iloitsee.

Tikkurilan kampuksella Laureasta vuonna 2016 valmistunut Janne Miettinen kertoi tilaisuudessa Yrityksen kasvuun johtamisen YAMK-koulutuksesta. Janne oli vuonna 2010 valmistunut tradenomiksi ja halusi sen jälkeen vielä jotain uutta. "Mielessä pyöri, mitä lisäarvoa opiskelut tulevat minulle antamaan ja miten työnantaja reagoi opintoihin. Huoletti myös, miten saan sovitettua työelämän, opiskelut ja vapaa-ajan yhteen", Janne kertoo pohtineensa. Kaikki onnistui kuitenkin paremmin kuin hyvin ja työnantajakin suhtautui uusiin opintoihin innostuneesti.

Opinnoistaan olivat Tikkurilassa kertomassa myös Anu Mattila ja Ritva Savonsaari, jotka opiskelevat Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK -koulutusta." Tosi moni opiskelujen aiheista on nivoutunut omaan työhöni. Olen oppinut omasta työstäni myös hyvin paljon", Ritva Savonsaari toteaa. Anu Mattila puolestaan pääsi opiskelemaan koulutukseen polkuopintojen (15 op) kautta erillishaussa.

 

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin päättyy ke 28.3.2018.  

Tutustu Laurean YAMK-koulutuksiin: https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/yamk-tutkinnot

 

Tilaisuudet on mahdollista katsoa myös jälkikäteen:

Leppävaaran kampus 20.3

Tikkurilan kampus 22.3 


Viimeksi muokattu 27.3.2018 14:26

​Haku syksyllä alkaviin koulutuksiin päättyy 28.3.2018.