YAMK-alumni Hanna: ”Jatko-opiskelu antaa potkua”


​- Minun oli varmastikin helppo tulla työelämästä opiskelemaan, sillä olen työskennellyt pitkään uudella ja jatkuvasti kehittyvällä toimialalla eli terveydenhuollon digitalisaation parissa, pohtii Laureassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Hanna Iisalo.

Hanna Iisalo aloitti vuonna 2012 opinnot englanninkielisessä Master’s Degree Programme in Health Promotion –koulutuksessa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hän sai valmiiksi jouluna 2014.

Alkujaan Iisalo oli suorittanut opistotasoisen fysioterapeutin eli silloisen lääkintävoimistelijan tutkinnon 80-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa hän päivitti tutkintonsa ammattikorkeakoulussa. Hanna työskentelee myyntipäällikkönä terveydenhuollon sähköisiä palveluja tarjoavassa yrityksessä ja YAMK innosti hänet vielä kertaalleen opiskelun parin.

- Olen tehnyt pitkään töitä terveydenhuollon sähköisen asioinnin parissa ja tämä eHealth-painotteinen YAMK-koulutus osui minulle erinomaisesti, hän kertoo.
- Sähköinen asiointi ei tarkoita pelkkiä tietojärjestelmiä. Siinä vaaditaan myös ymmärrystä koko terveydenhuollon toiminnasta ja siitä, miten järjestelmät integroidaan tähän toimintaan.

Samalla Hannaa innosti opiskeluun tiedonjano ja halu kehittää uutta.

- Uskon, että jokainen digitalisaation kanssa työskentelevä haluaa viedä alaa eteenpäin, hän jatkaa.
- Varsinkin terveydenhuollon alalla, missä meillä on Suomessa suuret haasteet edessä ikääntyvän väestön ja vähenevien rahojen vuoksi.

”Opiskellessa on aikaa havaita trendejä”

Hanna Iisalo huomasi YAMK-opintojen aikana, että varsinkin teorioiden opiskelu oli nyt paljon helpompaa, kuin aikaisemmissa opinnoissa. Kun apuna on pitkä työkokemus alalta, loksahtavat opinnoissa opitut asiat paikoilleen aivan eri tavalla. Samalla tarjoutuu mahdollisuus nähdä oma toimiala laajemmasta perspektiivistä.

- Työelämässä tulee usein mentyä tietynlaisessa putkessa, josta ei ehdi juuri katsella ympärilleen, Hanna sanoo.
- Opiskelun aikana oli parempi mahdollisuus havaita erilaisia hiljaisia trendejä, jotka vaikuttavat omaan toimialaan ja työhön.

Yhtenä merkittävänä ahaa-elämyksenä opinnoista Iisalo muistaa palvelumuotoiluun tutustumisen.

- Silloin huomasi, että miten palvelumuotoilun keinoin olisi mahdollista päästä uudella tavalla pureutumaan asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen kehittämiseen, Hanna sanoo.

Myös opinnäytetyö on jäänyt Hanna Iisalolla mieleen yhtenä asiana, josta on ollut hyötyä työelämässä. Opinnäytetyön aiheena hänellä oli uudenlaisen kroonisten sairauksien eHealth-hoitomallin kehittäminen. Englanninkielisessä koulutuksessa opiskelun myötä myös kielitaito koheni YAMK-opintojen myötä.

Työn ja opintojen yhdistäminen vaatii määrätietoisuutta

Hanna Iisalo suoritti YAMK-opintoja työn ohessa samaan aikaan. Hän myöntää, että työn ja opiskelun yhdistämisessä on omat haasteensa.

- Aikatauluttaminen on tässä yhtälössä tärkeä tekijä. On osattava olla määrätietoinen ja yksinkertaisesti raivattava tietty aika arjessa opiskelulle, hän sanoo.
- Toisaalta olen itse jo yli 50-vuotias ja lapset ovat jo isompia. Siinä mielessä minun oli mahdollista tehdä työpäivän jälkeen opintoja.

Iisalo haluaa ehdottomasti rohkaista myös viisikymppisiä opiskelemaan:

- Monet ihmiset miettivät viisikymppisenä, mitä haluavat olla, ja mistä saavat potkua jatkaa työelämässä vielä vähintään 15 vuotta. Opiskelu on minun mielestäni juuri se asia, mistä sen lisäpotkun saa, Hanna Iisalo kannustaa.
- Ei missään nimessä pidä miettiä, olenko liian vanha siihen.


Lue lisää opiskelija- ja alumnitarinoita Laureasta.


Viimeksi muokattu 4.1.2017 9:43

​Hanna Iisalo.