YAMK-opinnäytetyö: Vuonna 2030 risteilymatkustajat arvostavat eettisyyttä ja nauttivat luksuksesta Itämerellä


​YAMK-opiskelija Hanna Lajusen opinnäytetyössä tarkasteltiin sitä, miten kuluttajien muuttuminen ja toimintaympäristön muutokset vaikuttavat Itämeren risteilyliiketoimintaan tulevaisuudessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaiset vapaa-ajan matkustajat. Opinnäytetyössä saatujen tulosten perusteella kuluttajat kaipaavat tulevaisuudessa luksusta ja eettisyyttä Itämeren risteilyiltä.

”Risteilyliiketoiminnan tuotteet, palvelut ja ohjelmat tulevat kehittymään nykyistä monipuolisemmiksi ja palveluiden tarjonta tulee laajenemaan entistä enemmän jo ennen matkaa tapahtuvaksi. Todennäköisesti tulevaisuudessa tullaan tarjoamaan All Inclusive –palveluita helpottamaan kuluttajien matkansuunnittelua ja varsinaista matkustusta”, väittää YAMK-opiskelija Hanna Lajunen.

Kuluttajien laatu- ja turvallisuustietoisuus vaikuttavat tulevaisuuden risteilymatkailuun

Kuluttajat ovat muuttuneet entistä laatutietoisemmiksi ja he ovat valmiita maksamaan laadusta, mikä tulee korostumaan tulevaisuudessa. Laatua tullaan mittaamaan myös liiketoiminnan ympäristövastuullisuudella, joka tulee vaikuttamaan kuluttajien valintoihin lomien suunnittelussa.

Tulevaisuudessa risteilyt ovat pakomatkoja arjesta, joilla korostuu ihmiseltä ihmiselle tapahtuva palvelu automatisoituvassa maailmassa. Ihmisten arki on kiireistä ja ajanvietto perheen ja ystävien kanssa jää vähäiseksi, joten yhdessäolo ja rentoutuminen ovat merkittävässä roolissa vapaa-aikana. Matkustukselta haetaan ennen kaikkea myös helppoutta arjen kiireen ja stressin vastapainoksi.

Yleinen turvallisuustilanne tulee vaikuttamaan myös risteilyihin. Jos terrori-iskut lisääntyvät, niiden koettiin tutkimuksen perusteella uhkaavan myös risteilyitä. Mitä lähemmäksi iskut tulevat, sitä enemmän ne tulevat vaikuttamaan ihmisten matkustuspäätöksiin ja valintoihin.

”Yritysten tulee ennakoida tulevaisuutta ja ottaa se osaksi liiketoiminnan suunnittelua. Ilman tulevaisuuden ennakointia on uhkana asiakaskunnan menetys, kun tuotteet ja palvelut eivät kohtaa kuluttajien vaatimusten, tarpeiden ja odotusten kanssa”, sanoo opinnäytetyöntekijä Hanna Lajunen.

Tutkimustulokset perustuvat Tallink Silja Oy:n Club One jäsenille tehtyyn kyselyyn ja Tallink Silja Oy:n henkilöstön edustajien kanssa yhteiskehittämällä luotuihin vaihtoehtoisiin tulevaisuuden kuviin.

Lisätietoja:

Hanna Lajunen
hannamari.lajunen@gmail.com


Viimeksi muokattu 26.5.2018 20:45