Vuoden palvelututkielma 2017 -palkinto Laureaan Susanna Turuselle ja ohjaaja Satu Luojukselle


​Finnish Service Alliancen järjestämän Vuoden palvelututkielma 2017-kilpailun voitti Susanna Turusen Laurea-ammattikorkeakoulun Service Innovation and Design-koulutukseen tekemä Master thesis: ”Designing a Digital Wellbeing Service Concept for Families with Children”.  Samalla palkittiin myös opinnäytetyön ohjaaja Laurean yliopettaja Satu Luojus. Turunen tutki opinnäytetyössään perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä tavoitteita, motiiveja ja käyttäytymismalleja sekä halusi tunnistaa keinoja asiakaskokemuksen kehittämiseksi ottaen huomioon sosiaaliset ja teknologiset trendit.

Vuoden palvelututkielma-kilpailuun osallistui useita viimeisen vuoden aikana valmistuneita palveluaiheisia opinnäytteitä eri korkeakouluista. Susanna Turusen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö oli ainoa ammattikorkeakoulusta lähetetty kilpailutyö. Voittajan valitsi Finnish Service Alliancen palkitsemistyöryhmä, jossa valinnan tekivät IBM:n, Sitran, Sanoma Oy:n ja Tampereen yliopiston edustajat. Palkinnon arvioinnissa painotetaan tutkielman tieteellistä ja käytännöllistä laatua sekä kiinnostavuutta palvelututkimuksen uudistamisen näkökulmasta.

Susanna Turusen tutkielman teoreettinen lähtökohta perustui palvelumarkkinointiin ja –johtamiseen ja siinä sovellettiin ihmiskeskeisen suunnittelun menetelmiä, kuten palvelumuotoilua ja tulevaisuuden ennakointia konseptin kehittämisessä. Opinnäytetyö tarjosi sekä tieteellistä että käytännöllistä arvoa kaupungeille, yksityisen sektorin organisaatioille, kehittäjäyrityksille, tutkimuslaitoksille sekä kaupunkilaisille.

Samassa tilaisuudessa palkittiin myös Vuoden palveluteko 2017, jonka sai espoolainen yritys Work Pilots Oy sekä Vuoden palveluaiheinen väitöskirja -palkinnon sai Heidi Korhonen Aalto-yliopistossa tehdystä väitöskirjasta.
Vuoden palveluteko, palvelututkielma sekä palveluaiheinen väitöskirja -palkinnot luovutettiin maanantaina 20.11.2017 Svenska Handelshögskolan, Hankenin tiloissa Finnish Service Alliancen tilaisuudessa. Voittajaehdotukset tulivat laajalta yleisöltä toukokuun ja lokakuun aikana 2017.


Viimeksi muokattu 22.11.2017 22:55