Uusimaa hakee rahoitusta ikäihmisten kotihoidon kärkihankkeeseen


​17 uusimaalaisen kunnan, neljän sairaanhoitoalueen sekä useiden muiden toimijoiden muodostama konsortio hakee hankerahoitusta ikäihmisten kotihoidon kärkihankkeeseen. Mukana konsortiossa ainoana korkeakoulutoimijana on myös Laurea-ammattikorkeakoulu.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee rahoituspäätökset syyskuun aikana. Mikäli rahoitus saadaan, Porvoon kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana. Hankeaika on kaksi vuotta ja kokonaiskustannusarvio on noin 4.1 miljoonaa euroa.

”Kunnon kotihoito” – hankkeen päätavoitteena on yhtenäistää alueen toimintatapoja ja luoda ennakoiva kuntouttava maakunnallinen toimintamalli. I&O- kärkihankkeella tavoitellaan iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden ja verkostomaisen yhteistyömallin kehittämistä Uudellemaalle. Avainasemassa ovat asiakkaat itse sekä heidän omaisensa.

Lue lisää hankkeesta Porvoon kaupungin verkkosivuilta.


Viimeksi muokattu 13.9.2016 14:49