Uusi LbD-julkaisu tutkimuspohjaisesta oppimisesta ilmestynyt


​Teija-Kaisa Aholaakon, Kati Komulaisen, Arja Majakulman ja Susanna Niinistö-Sivurannan toimittama julkaisu "Crossing borders and creating future competences" esittelee tutkimuspohjaisen oppimisen hyviä käytänteitä teemalla "Yhdessä enemmän".

Artikkeleissa käsitellään opetusta, tutkimusta ja kehittämistä innovatiivisen pedagogiikan saralla. Julkaisussa kerrotaan, miten tutkimuspohjaista oppimista on kehitetty Laureassa yhteistyössä laajan partneriverkoston kanssa ja millaisilla uusilla oppimisratkaisuilla on pystytty täydentämään Laurean Learning by Developing –mallia.

Pääset tutustumaan julkaisuun tästä: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121243/Laurea%20julkaisut%2072.pdf?sequence=1


Viimeksi muokattu 2.1.2017 12:55