USCO-hanke käyntiin: ”Digitaalisia palveluja asiakkaille, yhdessä asiakkaiden kanssa”


​Laurean koordinoima USCO- eli Using Digital Co-Creation for Business Development –hanke käynnistyi vuoden alussa. Tekesin rahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti on miljoona euroa. Kolmiivuotisen hankkeen tutkimuskumppaneina toimivat Laurea ja Tampereen yliopisto.

USCO-hankkeessa tarkoituksena on kehittää suomalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Digitalisaation mahdollisuuksia lähestytään neljästä näkökulmasta: organisaation johtaminen ja kulttuuri, avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut, työhyvinvointi sekä asiakaslähtöisyys.

Tiivistä yhteistyötä organisaatioiden kanssa

Mukana hankkeessa on kahdeksan organisaatiota niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Mukana ovat Danske Bank, Fennia, Humap Consultation, Isännöintiverkko, Kesko, Keva, Silta Oy ja Verohallinto.

Hankkeen osallistujaorganisaatiot kokoontuivat ensimmäiseen tapaamiseen tiistaina 2. helmikuuta Laurean Leppävaaran kampukselle.

- Tämä hanke on mielenkiintoinen, sillä meillä on voimakas halu kehittää digitaalisia palveluja meidän asiakkaille – yhdessä asiakkaiden kanssa. Toisaalta myös työhyvinvointi on tärkeä näkökulma, kuvailee hankkeen tavoitteita HR- ja palkkapalveluita tarjoavan Silta Oy:n analytiikkapalveluista vastaava johtaja Jani Rahja.

Myös julkisen sektorin työeläkepalveluja hoitavan Kevan asiakkuustoiminnan kehittämispäällikkö Tero Manninen oli hankkeen tavoitteiden osalta samoilla linjoilla:

- Tänä vuonna meillä kehittämisen painopisteenä ovat verkkopalvelut sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaillemme; miten eläkkeen hakeminen olisi mahdollisimman helppoa, miten voisimme paremmin tarjota tietoa ja hyödyntää kehittyneitä analysointimenetelmiä, hän kertoo.
- Toinen hyödyllinen teema tässä hankkeessa on asiakkaiden kanssa yhdessä kehittäminen sekä heidän tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi. Tässä tärkeitä ovat kaikki yhteiskehittämisen työkalut.

Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä

Projektin aikana tarkoituksena on kehittää yritysten tarpeisiin soveltuva digitaalinen peli tai työkalu liiketoiminnan kehittämisen avuksi.  Yritykset saavat myös käyttöönsä Viima Solutions Oy:n kehittämän yhteiskehittämisen työkalun.

- Tämä työkalu mahdollistaa niin omien työntekijöiden, asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ottamisen mukaan yhteiseen ideointiin ja kehittämiseen – ajasta ja paikasta riippumatta, kuvailee Viima Solutions Oy:n toimitusjohtaja Erkka Isomäki.

Laurea keskittyy hankkeessa erityisesti yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämiseen. Hankkeen aikana mukanaolevat yritykset ja organisaatiot vierailevat kahdesti business-leirillä Cambridgessä. LaureaES- yrittäjäyhteisö on jo usean vuoden ajan vienyt laurealaisia opiskelijayrityksiä Cambridge VentureCaamp –yrittäjyysleireille ja nyt myös yritykset pääsevät mukaan leireille.

- USCO-hanke on merkittävä Laurealle, sillä se mahdollistaa Laurean osaamisen viemisen merkittäviin suomalaisiin organisaatioihin ja yrityksiin. Laurea tutkii ja kehittää hankkeessa palveluita, johtamista sekä innovaatioita, kertoo hankkeen projektipäällikkö, lehtori Ruusa Ligthart Laureasta.

Toisaalta USCO-hanke tarjoaa mahdollisuuden myös tuoda Laurean opiskelijat mukaan hankkeen toimintoihin.

- Hankeen aikana tehdään mukanaoleville organisaatioille ja yrityksille opinnäytetöitä ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta. Samoin hanke integroidaan muun muassa Palveluinnovaatiot (AMK) sekä Fasilitointi asiantuntijan työvälineenä (YAMK) –opintojaksoihin, Ligthart jatkaa.

Tampereen yliopisto puolestaan tutkii ja kehittää hankkeessa organisaatioiden digitalisaatiokehitystä johtamisen, organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin avulla Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmässä työskentelevän tutkimusjohtajan Kirsi Heikkilä-Tammen johdolla.

Lue lisää USCO-hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Ruusa Ligthart
Projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu


Viimeksi muokattu 9.2.2016 15:48

​Workshop-työskentelyä hanketapaamisessa Leppävaaran kampuksella 2. helmikuuta.