Työterveyslaitoksen asiantuntijat palvelumuotoiluopissa Laureassa


​Laurea ja Työterveyslaitos ovat aloittaneet yhteistyön, jonka myötä Laurea toteuttaa palvelumuotoilun koulutusta TTL:n henkilökunnalle kevään 2018 aikana. Palveluajattelu ja palvelumuotoilu organisaation toiminnassa -koulutus on nyt käynnistynyt ja joukko TTL:n asiantuntijoita kokoontui koulutuksen kolmanteen lähiopetuspäivään Leppävaaran kampukselle keskiviikkona 7. helmikuuta.

Keskiviikon koulutuspäivän teemana oli asiakasymmärrys. Päivän aikana tutustuttiin muun muassa siihen, miten voidaan kerryttää ymmärrystä asiakkaan todellisista tarpeista ja kokemuksista sekä saadun tiedon pohjalta kehittää organisaation palveluprosesseja. 

Palvelumuotoilija Antti Kydön johdolla osallistujat tutustuivat myös erilaisiin asiakasymmärryksen muodostamisen apuna käytettäviin työkaluihin, kuten yhteenkuuluvuuskaavioon, empatiakarttaan ja asiakaspersooniin. Laurean luova johtaja Saara Saarinen puolestaan käsitteli visuaalista ajattelua osana palvelumuotoilua.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa Työterveyslaitosta kehittämään tuotekehitysprosessiaan entistä asiakaslähtöisemmäksi. Mukana Laurean toteuttamassa palvelumuotoilun koulutuksessa on kuluvan kevään aikana kaikkiaan 80 TTL:n työntekijää.
Mukana keskiviikkoisessa koulutuksessa olivat erikoistutkija Eija Haukka, erityisasiantuntija Anna Laaksonen sekä erikoistutkija, ohjelmapäällikkö Irmeli Pehkonen. Palvelumuotoilu oli heille entuudestaan tuttua, mutta koulutus oli tuonut uutta teoriaa, työkaluja ja menetelmiä oman työn tueksi.

- Tämän koulutuksen myötä on tärkeänä asiana oivaltanut jo sen, miten tärkeää on ottaa asiakas mukaan uuden palvelun suunnitteluun heti alusta lähtien. Asiakkaan näkökulman tarkastelu on ensi arvoisen tärkeää; mitä asiakas odottaa, millaisia tunteita hänellä on ja niin edelleen, kolmikko kuvailee koulutuksen antia.
- Toisaalta on huomannut myös sen, että meillä on selkeästi tarvetta oppia uusia menetelmiä asiakastarpeiden selvittämiseen, kuin perinteiset haastattelut. Erilaiset osallistavat menetelmät ovat erittäin arvokkaita, he jatkavat.

Lisätietoja palvelumuotoilun koulutuksista ja konsultoinnista Laureassa:

Outi Kinnunen
Senior Service Designer
Puh. +358 50 3015069, outi.kinnunen@laurea.fi


Viimeksi muokattu 13.2.2018 15:04