Tutkimuskohteena vantaalaisten yritysten elinvoima


​Viime keväänä yli 400 Tikkurilan, Myyrmäen ja Aviapoliksen yrittäjää kertoi näkemyksiään yrityksensä työllistävyydestä ja kannattavuudesta Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opiskelijat kiersivät alueen yrityksissä ja pyysivät yrittäjiä sijoittamaan yrityksensä nelikenttään tämän hetken perusteella ja viiden vuoden päästä.  

Haastattelut liittyivät Vantaan kaupungin kanssa tehtyyn tutkimusprojektiin, jossa selvitettiin yritysten elinvoimaa. Elinvoimatutkimuksen tulokset on nyt koottu julkaisuun Kasvun ytimessä - yritysten elinvoimatutkimus Vantaalla, joka on nyt ilmestynyt Laurean julkaisusarjassa.

”Pk-yrittäjyydessä kyse ihmisistä”

Vantaalaisten yritysten elinvoimaa selvitettiin kolmella tavalla; analysoimalla tunnuslukuja, vantaalaisille yrityksille postitetulla kyselytutkimuksella sekä edellä mainitulla haastattelulla. Tämän lisäksi liiketalouden opiskelija Katri Pirinen haastatteli oman opinnäytetyönsä puitteissa kolmen, pitkään Vantaalla toimineen, yrityksen toimitusjohtajaa. Pirisen teemahaastattelujen tavoitteena oli selvittää, mistä yritykset itse näkevät oman elinvoimansa syntyvän.

- Yrittäjien haastatteluissa nousi esiin näkemys siitä, että elinvoima syntyy erityisesti ihmisistä sekä heidän yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta. Taloudellisen menestyksen sijaan tärkeämmässä roolissa on henkilöstön hyvinvointi ja asiakkaiden kuunteleminen, kuvailee Katri Pirinen.

Vantaan Yrittäjien toimitusjohtaja Esa Mänttäri allekirjoittaa tämän näkemyksen:

- Kun puhutaan yrittäjyydestä - ja varsinkin pk-yrityksistä - niin silloin kyse on juuri ihmisistä, hän toteaa.
- Yrittäjän kannalta keskeistä on se, että on olemassa edellytyksiä toimia eikä liian paljon esteitä vaan vapauksia. Kaupungilla sitten on monia keinoja, joilla näitä esteitä voidaan raivata pois.

Vantaa kasvaa vauhdilla

Yritysten elinvoimaselvityksen toimeksiantajana toiminut talousjohtaja Patrik Marjamaa painottaa, että selvitys antaa kaupungille arvokasta tietoa vantaalaisten yritysten näkemyksistä. Samalla selvityksestä on saatu yritysten kommentteja siitä, miten yhteistyö kaupungin kanssa toimii, ja miten Vantaalla toteutetut suuret infrainvestoinnit, kuten Kehärata ja Kehä III:n remontti ovat vaikuttaneet yritysten elinvoimaisuuteen.

- Tilanne Vantaalla on tällä hetkellä se, että kaupunki kasvaa niin asukkaiden kuin työpaikkojenkin määrällä mitattuna kovaa vauhtia. Yksi kasvun painopiste on Aviapoliksen alue, jonka rooli nousi selvityksessä vahvasti esiin ja yritysten näkymät siellä olivat suhteessa parempia kuin muilla verrokkialueilla, Marjamaa sanoo.

Mänttäri korosti haastattelun aikana, että yrittäjien mielipiteen selvittäminen ja aito kuuleminen on yhteistyön sujumisen kannalta tärkeää.

- Kyselyjä tehdessä yritysjoukon rajaukseen täytyy kiinnittää huomiota. Suuri osa vantaalaisistakin yrityksistä on liikevaihdoltaan alle 100 000 €. On tärkeää, että heidän näkemyksensä pääsee kuuluville myös.

Kehärata luonut positiivista ilmapiiriä

Lehtori Marilla Kortesalmi näkee Kehäradan hyvänä konkreettisena esimerkkinä yritysten elinvoimaan positiivisesti vaikuttaneista investoinneista. Kehärata on luonut toiveikkuuden ilmapiiriä yrityskentässä.

- Pessimismin ja valittamisen ilmapiiriä Suomessa on riittävästi.  Tutkimuksen perusteella Vantaa näyttäytyi toisella tavalla. Täällä on nähtävissä tunnelmaa, mistä kasvu, eteenpäin meneminen ja ihmisten innostuminen kumpuaa, hän toteaa.
- Elinvoimaselvitys osoittaa, että Vantaalla on onnistuttu siinä, että isojen infrahankkeita ohella, niin on myös saatu luotua vahva eteenpäin menemisen meininki. Esimerkiksi kehärata on tuonut paitsi asiakkaita Tikkurilan yrityksiin, myös uskoa ja toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen laajemminkin.

 

Tutustu Kasvun ytimessä - yritysten elinvoimatutkimus Vantaalla -julkaisuun.


Viimeksi muokattu 30.1.2017 9:28
Vantaan kaupunki Laurea Vantaan yrittäjät elinvoimatutkimus

​Julkaisun kirjoittajat: Esa Mänttäri (vas.), Katri Pirinen, Patrik Marjamaa sekä lehtorit Kari Halme ja Marilla Kortesalmi.