Trendiaamiaisilla katsottiin tulevaisuuteen


​Laureassa järjestettiin marraskuussa kaksi Trendiaamiaista; ensin Leppävaarassa 11.11. ja jälkimmäinen Tikkurilan kampuksella 18.11.

Digitalisaatio ja muut muutosvoimat muokkaavat tulevaisuutta

Trendiaamiaisten teemana oli tulevaisuus. Laurean YAMK-koulutusten opiskelijat olivat osana Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät -opintojaksoaan monitoroineet oman alansa toimintaympäristöä. Havaintojensa pohjalta he olivat tunnistaneet tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä.

Opiskelijoiden tulevaisuustrendeissä esiintyivät niin asukkaan arjesta huolehtiva älykoti, työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen, virtuaalinen läheisyys ja virtuaalimatkailu. Useissa tulevaisuuskuvissa keskeisessä roolissa olivat merkittävät muutosvoimat, kuten digitalisaatio, väestörakenteen muutos, kaupungistuminen ja alustatalous.

Opiskelijoiden trendiesittelyjen jälkeen Trendiaamiaiset päättyivät paneelikeskusteluun, jossa koottiin yhteen päivän antia.

”Uteliaisuus tulevaisuuden analysointiin heräsi”

- Opintojaksolle tullessa olimme vähän ihmeissään, että miten sitä oikein osataan ennustaa tulevaisuutta. Heti vauhtiin päästyään työ vei kyllä mukanaan ja ryhmissä työskentely oli todella innostavaa, kuvailevat Sosiaalialan ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen -koulutuksessa opiskelevat Ninja Savolainen ja Minna Kurlin.

YAMK-koulutusten opiskelijat laativat tulevaisuusskenaarioita työpajoissa, joita fasilitoivat Laurean YAMK-alumnit, tulevaisuusmuotoilijat Anu Nousiainen ja Minna Koskelo. Tavoitteena oli paitsi tunnistaa nousevia trendejä, mutta myös liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista.

- Pyrkimyksenä oli myös, että kaikilla osallistujilla viriäisi tietty uteliaisuus tulevaisuuden ennakointia kohtaan, kuvailee opintojakson vastuuopettaja, yliopettaja Susanna Kivelä.
- YAMK-opiskelijoiden osaamisessa keskeistä on tulevaisuustietoinen ajattelu ja aktiivinen uteliaisuus tarkastella omaa toimintaympäristöä juuri tulevaisuuden ennakoinnin näkökulmasta käsin.


Viimeksi muokattu 23.11.2016 10:30

​Yliopettaja Susanna Kivelä (vas.) sekä YAMK-opiskelijat Ninja Savolainen ja Minna Kurlin.