Tietojenkäsittelyn opiskelija Chris: ”Liiketalouden osaaminen tärkeä osa opintoja”


​Meksikosta kuusi vuotta sitten Suomeen muuttanut Christina ”Chris” Gonzalez opiskeli joitain vuosia sitten vuoden mittaisen ICT-alan kurssin ammattiopisto ja päätyi sen jälkeen lukemaan Laurean tietojenkäsittelyopintojen opetussuunnitelmaa.

- Tutustuessani opetussuunnitelmaan mietin, että moni asia siellä on minulle tuttua, mutta bisnespuolta ei ole minulla hallussa, Gonzalez muistelee.
- Ohjelmointia oppii ohjelmoimalla, mutta tietojenkäsittelyn opinnot ammattikorkeakoulussa olivat minusta hyvä tapa oppia liiketoimintaosaamista. Ajattelin, että se olisi hyvä täydennys aikaisempiin opintoihini.

Niinpä Christina Gonzalez päätti hakea opiskelemaan Laurea-ammattikorkeakouluun englanninkieliseen Business Information Technology -degree-koulutukseen. Parhaillaan hänellä on käynnissä toinen opiskeluvuosi.

Mahdollisuus suorittaa opinnot myös nopeammassa tahdissa

Gonzalez on opiskellut Meksikossa yliopistossa psykologiaa, mutta koska aikaisemmista opinnoista on jo aikaa, oli hän jo unohtanut, millaista korkeakoulussa opiskelu on. Onneksi opiskelu Laureassa on ollut Gonzalezin mielestä sujuvaa ja dynaamista.

- Omaa opintosuunnitelmaa seuraamalla opinnot edistyvät hyvää tahtia, mutta meidän on myös mahdollista suorittaa opintoja nopeammassakin tahdissa - kuten itse olen tehnyt. Tällä hetkellä minulla on itseasiassa koossa noin 90 opintopistettä jo ennen toisen opiskeluvuoden täyttymistä, hän toteaa.

Laureassa opinnoissa keskeisessä roolissa ovat erilaiset projektit, mutta opintojaksoihin kuuluvien projektien lisäksi opiskelijat voivat liittää opintoihinsa myös omia projekteja.

- Itse osallistuin esimerkiksi UltraHack-hackathoniin, jossa tein oman mobiilisovelluksen. Sain siitä hyväksiluettua opintoihini opintopisteitä, Christina Gonzalez kertoo.

Erityisen onnistuneena ja mieleenpainuvana opintojaksona Gonzalez muistaa Laurea Startup -yrittäjyysopintojakson, johon hän osallistui keväällä 2016.

- Laurea Startup oli hieno kokemus - ei pelkästään siksi, että opin paljon uutta, vaan myös opettajat olivat erityisen kannustavia, hän kuvailee.
- Erityisesti he auttoivat meitä tapaamaan ihmisiä ja luomaan kontakteja yrittäjyyden parissa, mistä on aivan äärettömän suuri apu juuri opiskelijoille.

Tulevaisuudessa tavoitteena työ pelialalla

Tulevaisuudessa Gonzalezia kiinnostaa erityisesti työ projektipäällikkönä peli- tai ohjelmistoalalla. Ensimmäisen kahdesta harjoittelujaksostaan hän suoritti jo eräässä pienessä startup-yrityksessä, jossa hänen työhönsä kuului paljon projektipäällikön tehtäviä.

- Erittäin antoisaa oli, kun yhdellä opintojaksollamme saimme vieraan eräästä suomalaisesta pelialan startup-yrityksestä. Häneltä saimme todella hyviä käytännön vinkkejä siitä, millaista osaamista pelikehittäjäksi haluavalta vaaditaan, Christina Gonzalez sanoo.
- Tosiasia on, että koulussa opitaan perusasiat - loppu on itsestä ja omasta kiinnostuneisuudesta kiinni.

 

Lue lisää opiskelijatarinoita Laureasta.


Viimeksi muokattu 15.3.2017 13:47
Degree-opiskelija Laurea UAS BIT Christina Gonzalez

​Christina Gonzalez.