Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella –julkaisu julkaistiin 1.12.


​Julkaisu on toteutettu Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoiden kuntouttavan sosiaalityön opintojaksolla, jossa rikosseuraamusalan opiskelijat saivat tehtäväksi kirjoittaa ammatillisen artikkelin sosiaalityöstä ja sosiaalisesta tuesta rikosseuraamusalalla. Julkaisun aihepiiri liittyy sekä rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen ydinosaamiseen että alan osaamisvaatimuksiin. Julkaisun ovat toimittaneet Laurean lehtorit Janika Lindström ja Kristiina Kuparinen.

"Idea tähän julkaisuun syntyi siitä, että pidin tärkeänä vankien parissa tehtävän sosiaalityön näkyväksi tekemistä. Arvelin, että olisi haasteellista saada ammattilaisia kirjoittamaan työstään, ja sen vuoksi aloin ideoida opiskelijoille ammattilaisten haastattelijan sekä artikkelien kirjoittajan roolia", rikosseuraamusalan lehtori Janika Lindström kertoo.

Tehtävänanto artikkeleihin suunniteltiin niin, etteivät artikkelit olisi muodoltaan kaavamaisia ja sisällöltään samankaltaisia. Artikkelien pohjaksi Janika suunnitteli näkökulmataulukon, joka ohjasi opiskelijoita tarkastelemaan vankien parissa tehtävää sosiaalityötä eri viitekehyksistä ja näkökulmista. Myös haastatellut ammattilaiset työskentelivät erilaisissa toimintaympäristöissä, suljetuissa ja avoimemmissa laitoksissa sekä Rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden ulkopuolella. Julkaisun laatu on varmistettu siten, että opiskelijoita ohjattiin ja julkaisu toimitettiin yhteistyössä viestinnän lehtori Kristiina Kuparisen kanssa.

Yhdessä tekeminen tarjosi opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet sekä ammatillisten sisältöjen että työelämätaitojen soveltamiseen. Viestinnän osuuteen kuului sekä tutustuminen artikkeliin tekstilajina että kaikki se ammatillinen viestintä, jota yhteistyö oman kirjoittajatiimin ja ammattilaisten kesken vaati. Onnistuneen lopputuloksen kannalta oli tärkeää, että oppimistehtävässä huomioitiin sisältöjen ja viestinnän mielekäs yhteistoiminta ja ammatillinen tavoite.

Myös haastatellut ammattilaiset olivat mukana kirjoittamisprosessissa siten, että heitä kuultiin kirjoittamisen edetessä, ja valmiille tekstille pyydettiin heiltä lupa julkaisuun. Opiskelijoille tehtävä tarjosi uudenlaisen mahdollisuuden perehtyä kuntouttavaan sosiaalityöhön.  "Kirjoittaminen on ollut sekä työlästä että palkitsevaa, ja lopputuloksesta voimme olla ylpeitä", Janika iloitsee.

 

Tutustu julkaisuun täällä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-475-0


Viimeksi muokattu 8.12.2017 9:35

Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella -julkaisun julkaistutilaisuus Tikkurilan kampuksella 1.12.2017.