SenioriOsaaja-koulutus: vapaaehtoisten voimavarat tehokäyttöön


Vapaaehtoistyö on monelle eläkkeelle jääneelle erinomainen kanava tuoda työuran aikana karttunut tieto, taito ja kokemus hyötykäyttöön. Seniorit toimivat laajasti yhteiskunnassa tuottaen hyvinvointia muun muassa erilaissa vertaistukiryhmissä ja kolmannen sektorin järjestötyössä.

Laureassa on jo vuodesta 2006 lähtien toteutettu SenioriOsaaja-koulutusta, jonka tavoitteena on antaa toimijoille valmiuksia tehdä vapaaehtoistyötä. Laurea tarjoaa tämän pitkän kokemuksen perusteella nyt SenioriOsaaja-kouluttajakoulutusta, jonka tavoitteena on valmentaa uusia SenioriOsaaja-kouluttajia.

SenioriOsaaja-koulutuksia vuodesta 2006

SenioriOsaaja-koulutus on alun perin kehitetty Saksassa 2000-luvun alussa ja Laurea on yhdessä Vantaan kaupungin kanssa järjestänyt koulutuksia vuodesta 2006. Espoossa toimintaa on ollut vuodesta 2007 lähtien ja kaikkiaan Senioriosaajia on koulutettu noin 250.

Nyt alkavan koulutuksen asiantuntijana toimiva Piukku Kilpikivi on ollut mukana SenioriOsaaja-koulutuksessa aivan alusta lähtien:

- Alusta lähtien koulutukset ovat olleet hyvin suosittuja ja palaute on ollut erittäin positiivista, hän kertoo.
- Aivan ainutlaatuista on ollut huomata, miten sitoutuneita valmennettavat ryhmät ovat olleet. Hienoa on ollut myös huomata, miten hyvin esimerkiksi Vantaan kaupunki on ottanut SenioriOsaajia mukaan erilaisiin kaupungin kehittämisryhmiin.

Kilpikiven lisäksi kouluttajina toimivat lehtori Anne Karkkunen sekä yliopettaja Piia Silvennoinen Laureasta.

Koulutus kaikille vapaaehtoistoimijoille

SenioriOsaaja-koulutuksessa yksi tärkeimmistä osa-alueista on Piukku Kilpikiven mukaan vapaaehtoistyössä mukana olevien senioreiden osallisuutta vahvistavien menetelmien hallinta; miten ikäihmiset voivat vapaaehtoistyön kautta voimaantua.

- Vapaaehtoistyöhön osallistuville senioreillahan nimenomaan on se osaaminen. SenioriOsaaja- -kouluttajat yhteistyössä valmennettavien kanssa työstävät jo olemassa olevaa osaamista ja kokemuksia esiin ja innostavat hyödyntämään sitä vapaaehtoistoiminnassa, hän kuvailee.

SenioriOsaaja - kouluttajakoulutus sopii Kilpikiven mukaan kaikille vapaaehtoistyön kanssa tekemisissä oleville. Koska koulutus kokoaa yhteen vapaaehtoistoimijoita eri aloilta ja alueilta, tapahtuu koulutuksessa sitä kautta myös erittäin arvokasta kokemusten ja osaamisen vaihtoa.

Osaaminen ei katoa eläkkeelle siirtyessä

Kouluttaja Piukku Kilpikivi jäi eläkkeelle sosiaalialan lehtorin työstä Laureasta vuonna 2015, mutta on sittemmin itsekin toiminut aktiivisesti erilaisessa vapaaehtoistyössä. Tällä hetkellä hän on mukana muun muassa mielenterveysyhdistyksessä, jossa hän vetää vapaaehtoisten vertaistukiryhmää.

- Ajattelen niin, että on aivan äärimmäisen hienoa, jos näin eläkeläisenäkin voin tuottaa ihmisille hyvinvointia ja jaksamista vapaaehtoistoiminnan kautta, hän sanoo.
-Tosiasiahan on, että ei ihmisten osaaminen mihinkään katoa, vaikka hän siirtyisikin eläkkeelle. Aina löytyy foorumeita ja kanavia, joissa omaa osaamista voi hyödyntää.

 

SenioriOsaaja -kouluttajakoulutus (5 op) käynnistyy seuraavan kerran Laureassa 20.3.2018. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 4.3. Lue lisää koulutuksesta Täydennyskoulutukset-sivulta.


Viimeksi muokattu 13.2.2018 10:48
SenioriOsaaja-koulutus

​SenioriOsaaja - kouluttajakoulutus alkaa keväällä Laureassa