Lehtori Erkki Saari sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukuntaan


​Ensimmäinen uuden lainsäädännön mukainen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta on asetettu. Neuvottelukunnan varsinaisena jäsenenä toimii Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Erkki Saari. Sosiaali- ja terveysministeriön syyskuun alussa asettaman neuvottelukunnan toimikausi on kolmivuotinen.

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamisen ja työnjaon kehittymistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

- Jäsenyys neuvottelukunnassa on arvokas mahdollisuus niin minulle kuin koko Laurealle päästä mukaan tärkeään sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tehtävään työhön maassamme, lehtori Erkki Saari kommentoi nimitystä.
- Neuvottelukunnalla tärkeä rooli siinä, miten sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja koulutusta uudistetaan, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin sote-uudistuksen asettamiin tarpeisin.

Lue lisää neuvottelukunnan asettamisesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.


Viimeksi muokattu 27.9.2016 9:11