Rajatarkastukset automatisoituvat – pilottia testataan Madrid-Barajas -lentokentällä


​Rajatarkastuksien automatisointia testataan ABC4EU-hankkeessa Madridin Barajasin lentokentällä 28.11. – 2.12.2016. Automatisoinnilla haetaan parempaa kustannustehokkuutta viranomaistyöskentelyyn ja matkustajille joustavia ja sujuvia passintarkastuksia uudella teknologialla. Laurea-ammattikorkeakoulu osallistuu ABC4EU-hankkeessa yhdessä 12 kansainvälisen toimijan kanssa automaattisten rajatarkastusjärjestelmien kehittämiseen, josta saatavat hyödyt voidaan huomioida kotimaassa Rajavartiolaitoksen kehitystyössä.

Bajarasiin saapuvilla lentomatkustajilla on mahdollisuus kulkea uusien, hankkeessa kehitettyjen automaattisten rajatarkastusporttien kautta. Matkustajat voivat myös antaa palautetta automaattisen rajatarkastusportin käyttökokemuksestaan. Osallistuminen porttien testaamiseen on vapaaehtoista; ABC4EU-projektissa noudatetaan EU:n tietosuojaohjeistuksia. Kyseisessä testausvaiheessa saatua tietoa käytetään ainoastaan tutkimustyötä varten.

- Osallistuminen tähän monikansalliseen projektiin on tärkeä organisaatiollemme, koska Laurea Suomen suurimpana siviiliturvallisuusalan oppilaitoksena saamme testata tuloksia automatisoitujen rajatarkastusporttien toimivuudesta matkustajamukavuuden näkökulmasta. ABC4EU-hankkeessa tuotetaan pilotoinnista ja rajatarkastuksesta myös aineistoa aiheesta kiinnostuneille. Laurean TKI-työssä yhdistetään akateemista tutkimusta käytännön osaamiseen ja teknistä asiantuntemusta perinteiseen turvallisuusalan koulutukseen. Näin mahdollistamme palvelujen kehittämisen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen, kertoo TKI-johtaja Isto Mattila Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Mitä testataan?

Bajarasin pilotissa testataan uutta teknologiaa automatisoitavia rajatarkastusportteja varten. Tavoitteena on myös matkustussujuvuuden lisääminen rajatarkastuksissa. Automaattinen rajatarkastusportti suorittaa saman tarkastuksen kuin manuaalisen rajatarkastuksen suorittava rajaviranomainen Schengen-alueen ulkorajoilla.

Kuka voi osallistua pilottiin?

Pilottiin voivat osallistua yli 18-vuotiaat kolmansien maiden kansalaiset, jotka ylittävät Schengen-alueen ulkorajat, matkustamalla EU-alueen ulkopuolelta. Osallistuvalla henkilöllä tulee olla biometrinen passi, ja lyhytaikainen viisumi.
Pilotointiin osallistuneita matkustajia haastatellaan käyttökokemuksestaan heti koekäytön jälkeen.

Ensimmäinen pilottijakso Madridissa on 28.11. – 2.12.2016 ja toinen pilottijakso toteutetaan 12.12. – 16.12.2016.

Lisätietoja projektista osoitteessa: abc4eu.com


Viimeksi muokattu 29.11.2016 8:20
Automaattinen rajatarkastus ABC4EU hanke TKI Laurea