Palvelumuotoilulla hyvinvointia


​Mitä hyötyä palvelumuotoilun opeista olisi sosionomille? Entä miten palvelumuotoilun menetelmiä voitaisiin käyttää apuna työelämässä, jotta sosiaalialan palveluita voitaisiin kehittää entistä asiakaslähtöisemmiksi? Tätä aikoo selvittää laurealainen sosionomiopiskelija Mari Liedes, joka on ennakkoluulottomasti yhdistänyt palvelumuotoilua sosiaalialan opintoihinsa.

Palvelumuotoilua hyvinvoinnin näkökulmasta

Palvelumuotoilussa keskiössä on asiakkaan kokemus. Palvelumuotoilun menetelmin pyritään ymmärtämään asiakkaan maailmaa, tunnistamaan piileviä tarpeita tai trendejä sekä tuomaan näitä havaintoja organisaation toimintaan.

Mari Liedes on aikaisemmalta koulutukseltaan teollinen muotoilija ja opiskelee nyt sosiaalialaa Hyvinkään kampuksella toista vuottaan. Opintojen aikana häntä on erityisesti kiinnostanut se, miten näiden kahden - ensisilmäyksellä hyvin erilaisen - tutkinnon tuomaa osaamista voisi yhdistää.

- Palvelumuotoilu on hyvin lähellä teollista muotoilua, ja koska Laureassa käytetään niin paljon palvelumuotoilua, ajattelin että olisi mielenkiintoista perehtyä siihen tarkemmin juuri hyvinvoinnin näkökulmasta, Mari kuvailee.
- Kiinnostuin hyvinvoinnin teemasta jo muotoilijan opintojeni loppuvaiheessa. Gradussanikin tutkin sitä, miten teollinen muotoilu voi tuottaa hyvinvointia.

Mukaan palvelumuotoilun projekteihin

Palvelumuotoilua sivuttiin Marin teollisen muotoilun opinnoissa pintapuolisesti. Aloittaessaan opinnot Laureassa hän kuitenkin huomasi, että täällä kannattaa käyttää mahdollisuus hyväksi ja tutustua tarkemmin aiheeseen.

Niinpä Liedes hakeutuikin mukaan työskentelemään Laurean palvelumuotoilun projekteissa palvelumuotoilupäällikkö Outi Kinnusen kanssa. Talven aikana Mari onkin ollut mukana järjestämässä palvelumuotoilun työpajoja sekä kirjoittanut juttuja sosiaalialasta ja yhteiskehittämisestä Laurean palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen CoCo Tool Kit -Facebook-sivuille.

CoCo Tool Kitiin kuuluva CoCo Cosmos on visuaalinen yhteiskehittämisen peli, joka on Liedeksen mielestä hyödyllinen työkalu organisaatioiden kehittämiseen:

- Peli toimii erityisen hyvin tilanteissa, joissa pyritään saamaan monta eri toimijaa työskentelemään yhteisen päämäärän hyväksi, hän kuvailee.
- CoCo Cosmoksen avulla voidaan luoda visuaalinen kuva tilanteesta, joka auttaa kaikki osallistujat kartalle ja vähentää väärinymmärryksiä. Pelilaudalla tilanne on helppo nähdä myös toisten näkökulmista.

Lisää asiakaslähtöisyyttä sosiaali- ja terveysalalle

Talven aikana Mari oli muun muassa mukana Laurean YAMK-opiskelijoiden fasilitoimassa työpajassa Kauniaisten kunnalle, mihin osallistui terveyskeskuksen henkilökuntaa. Tarkoituksena oli tutkia sähköisten palveluiden hyödyntämistä ja tuoda palvelumuotoilun keinoin nimenomaan henkilökunnan näkökulmia esiin.

- Palvelumuotoilun keskeistä ydintä on lisätä asiakaslähtöisyyttä ja tätä nimenomaan voidaan sosiaali- ja terveysalalla palvelumuotoilun keinoin edistää, Mari kuvailee.

Liedes pyrkiikin löytämään itselleen opinnäytetyöaiheen, jossa hän voisi tutkia palvelumuotoilun hyödyntämistä asiakaslähtöisten sosiaalipalvelujen kehittämisessä.

- Olisi hienoa päästä tulevaisuudessa toteuttamaan työpajoja, joissa voitaisiin kehittää sosiaalialan työprosesseja. Palvelumuotoilun menetelmin voitaisiin esimerkiksi tunnistaa ja vähentää epäoleellista työtä sekä suunnata resursseja tehokkaammin varsinaiseen tekemiseen, Liedes jatkaa.


Viimeksi muokattu 20.4.2017 11:56

​Sosionomiopiskelija Mari Liedes.