Päätöksenteon ilmiöt –seminaari järjestettiin jo toista kertaa


Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä on ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus, jonka perustana toimii tutkimustieto ihmisten luontaisista käyttäytymismalleista, jotka poikkeavat usein merkittävästikin objektiivisesti arvioiden järkevimmästä toimintatavasta. Hiljattain käyttäytymistaloustieteen tutkimus sai hienon kunnianosoituksen, kun Richard Thaler sai Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon Alfred Nobelin muistoksi. Koulutuksessa sovelletaan käyttäytymistaloustiedettä käytännön haasteiden ratkaisemiseen. Yhdistämällä tietoa ihmisten luontaisista käyttäytymismalleista käytännön työelämän haasteisiin voidaan löytää aivan uusia innovatiivisia lähestymistapoja niin asiakkaiden kohtaamiseen, johtamiseen kuin palvelujen kehittämiseenkin. Koulutus on haussa seuraavan kerran keväällä 2018, jolloin on mahdollisuus hakea koulutuksen kolmanteen toteutukseen. Koulutus on kahdella ensimmäisellä kerralla ollut hyvin vetovoimainen, ja hakijoita on molemmilla kerroilla ollut yli 300.

​Päätöksenteon ilmiöt -seminaari kokosi yhteen käyttäytymistaloustieteen käytännön sovelluksista kiinnostuneita ammattilaisia ja opiskelijoita Leppävaaran kampukselle torstaina 30.11. Seminaari oli nyt ensimmäistä kertaa avoin kaikille kiinnostuneille. Vaikuttamisen psykologiasta ja johtamisesta seminaarissa oli puhumassa Henry Honkanen, Arena Nova Oy :stä. Henry on aktiivinen kirjoittaja ja vaikuttaja työ- ja organisaatiopsykologian kentällä. "On tärkeää ymmärtää paitsi sitä, miten minä yritän vaikuttaa muihin, myös sitä, miten minuun yritetään vaikuttaa", Henry pohti esityksessään. Henry toi esille myös tietotekniset vaikuttamisen välineet, esimerkiksi sosiaalisen median ja data-analytiikan, joita voidaan käyttää myös manipulatiivisessa tarkoituksessa. ICT-teknologiat ja niihin perustuvat vuorovaikutusalustat ovat muuttumassa nopeasti ja perustavalla tavalla ihmisten kognitiivista ja sosiaalista ympäristöä. Henry puhui seminaarissa myös vaikuttamismuotoilusta sekä design-ajattelusta.

Koordinaattori Sanna Salo Laurea-ammattikorkeakoulusta esitteli seminaarissa ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyönsä, joka käsitteli visualisointia ja käyttäytymistaloustiedettä sopimusehdoissa. Tyon tavoitteena oli selvittää, miksi kuluttajat eivät lue palveluita ja tuotteita tarjoavien yritysten sopimusehtoja. Opinnäytetyö kohdistui vakuutusalalle ja työssä luotiin nudge- eli tuuppaustoimenpide vakuutusehtojen visualisoinnilla. Tuloksena syntyi malli vakuutusehtojen kuluttajaystävällisempään esittämiseen. Visualisoinnin avulla pyritään edistämään vakuutusehtojen parempaa ymmärrettävyyttä ja luettavuutta.  Voit tutustua opinnäytetyöhön tarkemmin täältä.

Markkinointijohtaja Arto Siurua, Stronghold Suksee Oy:stä, oli puhumassa tilaisuudessa käyttäytymistaloustieteen näkökulmista markkinointijohtajan arjessa. Arto puhui tilaisuudessa siitä, miten myydä mitä tahansa kenelle tahansa. Vaikuttamisen vipuina toimivat Arton mukaan ensinnäkin auktoriteetti, sillä meillä on kova tarve seurata auktoriteetteja. Toinen vaikuttamisen vipu on sosiaalinen todiste, eli referenssit muilta asiakkailta. Kolmantan vipuna toimii niukkuus, ja aina pitäisi olla määriteltynä viimeinen päivämäärä päätökselle, muuten sitä helposti vain siirretään.

 

Tutustu Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä -koulutukseen: https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/yamk-tutkinnot/paatoksen-teon-ilmiot-johtamisessa-kehittamisessa-ja-asiakastyossa

 

 


Viimeksi muokattu 1.12.2017 16:04

​Päätöksenteon ilmiöt -seminaarii järjestettiin Leppävaaran kampuksella 30.11.2017.