Pääkaupunkiseudun AMK-liittouman toimintaa ohjaa merkittävistä asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta


Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiselle liittoumalle on nimetty yhteiskunnan eri osa-alueilta merkittävistä asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta. Sen tehtävänä on tiivistää liittouman yhteyttä metropolialueen innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon edistäen korkeakoulujen, kaupunkien ja elinkenoelämän yhteistyötä alueella.


Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta ja sen jäseninä ensimmäisellä kaudella vuosina 2017 - 2019 toimivat:

Asiamies Tapio Anttila, SITRA

Employment Relations Director Petteri Huovinen, KESKO Oyj

Asiantuntija Jari Konttinen, EK (Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka)

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti

Puheenjohtaja Olli Luukkainen, OAJ

Product owner in PB Simplification, Maarit Mettälä, NORDEA

S-ryhmän ketjujohtaja Harri Ojanperä

A-Studion päällikkö Riitta Pihlajamäki, YLE

Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry

Johtaja Pentti Puhakka, KONE Oyj

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee STM

Kehitysjohtaja Pekka Sivonen, TEKES


Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ovat muodostaneet strategisen liittouman, jonka tavoitteena on muodostaa nykyistä vahvempia osaamiskeskittymiä pääkaupunkiseudulle sekä edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää liittouman jäsenkorkeakoulujen koko opintotarjontaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö näkee liittouman mahdollisuudet niin merkittävinä, että rahoittaa Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman käynnistämistä vuosittain 1,2 miljoonalla eurolla sopimuskaudella 2017 - 2020.

Liittouman keskeisiä yhteistyöalueita ovat opiskelijoiden opintomahdollisuuksien lisääminen (vapaa opiskelijaliikkuvuus), koulutusvienti, yrittäjyyden edistäminen, koulutuksen digitalisointi, yhteistyö työelämän kanssa, sekä kansainvälisen rahoituksen lisääminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Liittouman jäsenammattikorkeakouluissa - Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa - opiskelee noin 24,5 % maamme ammattikorkeakouluopiskelijoista, yhteensä 36 000 opiskelijaa.  Liittouman jäsenammattikorkeakouluissa työskentelee noin 2 200 eri alojen asiantuntijaa.  

 
Lisätiedot

Liittouman rehtorit

Teemu Kokko, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, puh. 050 555 1131

Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu, puh. 050 548 6069

Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu, puh. 046 856 7660


Viimeksi muokattu 23.2.2017 9:06