Opinnäytetyö: Lorukirja varhaiskasvatuksen työkaluksi


​Sosionomiopiskelijat Linda ja Katri suunnittelivat opinnäytetyönä lorukirjan, jonka tavoitteena on tukea alle kouluikäisten lasten kielen kehitystä. Lorukirjaa on tarkoitus hyödyntää varhaiskasvatuksen työkaluna ja osana päiväkodin arkea. Lorukirjan lorut sijoittuvat päiväkotiympäristöön ja erilaisiin päiväkodin arjen keskeisimpiin tilanteisiin. Lorut valittiin tukemaan päiväkotiarjen haastavia tilanteita, mm. siirtymiä, ruokailuja, päivälepoa ja odottamista. Lisäksi loruihin otettiin mukaan myös isompia teemoja, kuten lohdun hakemista ja sääntöjen noudattamista. Näiden lisäksi lorujen oli tärkeää olla leikillisiä ja liikunnallisia.

Linda ja Katri saivat idean opinnäytetyölleen alun perin Katrin vaihto-oppilaskokemuksen kautta Tanskan Roskildesta. Siellä kannustettiin keksimään loruja, riimejä ja lauluja lapsille.

- Siellä huomasin, että lorujen keksiminen ei oikeasti ole mitään avaruusmatematiikkaa. Sen ei tarvitse olla niin vakavaa ja lapset on aika armollisia yleisössä, ne kyllä innostuu, Katri sanoo.

Linda puolestaan jatkoideoi ajatusta siitä, että lorut ja riimit voisivat olla kielenkehityksen tuen lisäksi osana jokapäiväistä päiväkotiarkea ja toimia arjen rakenteiden tukena.

Lorut käyttöön päiväkotiarjessa

Linda ja Katri testasivat lorujen toimivuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla kuusi toimintatuokiota espoolaisessa ostopalvelupäiväkodissa. Päiväkotiryhmän lapset olivat iältään 3 – 6–vuotiaita.  Suunniteltuja toimintatuokioita havainnoitiin yhdessä ryhmän lastentarhanopettajan kanssa.

Lorukirjaa on tarkoitus hyödyntää myös jatkossa päiväkotien aidoissa arjen tilanteissa. Linda on työskennellyt opintojensa ohella päiväkodissa ja ottanut jo loruja mukaan arjen tueksi ja käyttöön.

- Nehän on ollut ihan hitti meidän ryhmässä. Yksikin loruista käsittelee pukemistilannetta, joka voi olla aika haastava monille lapsille. Muutenkin siirtymään motivoituminen voi joillekin lapsille olla tosi haastavaa. Siinä on toiminut se, että siinä on se oma hahmonsa, joka meillä nyt on hattukettu, joka asuu hattuhyllyllä ja se aina sieltä kuiskii, että miten nyt pitikään pukea, Linda kertoo.

Myös lapset itse ovat oppineet hyödyntämään loruja ja keksimään valmiisiin loruihin lisäksi myös omia riimejä ja loruja. Lapset myös hassuttelevat sanoilla, joka tukee lorujen tavoitetta saada lapset itsekin käyttämään niitä aktiivisesti.

Kirjan loruja on mahdollista käyttää päiväkodin arjessa monella tapaa ja niitä voi hyödyntää joko yksittäisinä loruina eri arjen tilanteissa tai käydä loruja läpi esimerkiksi viikoittaisissa toimintatuokioissa. Jokaisen lorun yhteyteen on myös koottu keskustelunaiheita eri-ikäisille lapsille lorujen teemoihin liittyen. Kirjan luontoaiheiset kuvitukset mahdollistavat lorujen käytön myös niissä ryhmissä, joissa on monikielisiä lapsia tai lapsia, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

 

Tutustu Lindan ja Katrin opinnäytetyöhön ja lorukirjaan!

 


Viimeksi muokattu 18.5.2017 8:33

​Linda ja Katri esittelevät opinnäytetyönään toteutettua lorukirjaa.