Sote-seminaari Tikkurilassa: neljä näkökulmaa uudistukseen


​Parhaillaan käynnissä olevat sote- ja maakuntauudistukset mullistavat suomalaista julkista hallintoa. Samalla uutta roolia hakevat kunnat, joiden vastuulta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy uusille maakunnille.

Sote-uudistusta ja kuntien tulevaisuuden roolia pohdittiinkin Laurean Tikkurilan kampuksella torstaina 16. maaliskuuta järjestetyssä SOTE2020-seminaarissa. Seminaarissa näkökulmia sote-keskusteluun tarjosivat Uudenmaan liiton sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö, Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka, palvelualuejohtaja Tiina Salminen Järvenpään kaupungilta sekä johtava ylihoitaja Lilli Väisänen Helsingin kaupungilta. Paikan päällä Tikkurilan seminaaria kuuntelemassa oli runsas joukko niin opiskelijoita kuin sote-ammattilaisiakin.

Tavoitteena vahvat palvelujen järjestäjät

Joulukuun alussa tehtävässään Uudenmaan sote-muutosjohtajana aloittanut Timo Aronkytö käynnisti seminaarin kuvaamalla uudistuksen tavoitteita ja keinoja sekä tämän hetkistä tilannetta valmisteluprosessissa.

- Sote-uudistuksessa keskeinen asia on järjestäjä-tuottaja -jako ja uuden sote-mallin tärkeimpiä pilareita on se, että 18 maakuntaa ovat vahvoja palvelujen järjestäjiä, sote-muutosjohtaja Aronkytö painotti seminaaripuheenvuorossaan.
- Näiden lisäksi uusi sote rakentuu digitalisaation, entistä paremman palveluintegraation, kansalaisten valinnanvapauden sekä kustannusten kasvun hillitsemisen varaan.

Käynnissä olevissa uudistuksissa on kyse laajoista ja monimutkaisista kokonaisuuksista. Aronkytö pyrkikin selventämään kuulijoille uudistusten keskeisiä käsitteitä, joista yksi on ns. kapitaatio.

- Kapitaatio on asia, josta mediassa puhutaan tällä hetkellä paljon, ja joka jakaa vahvasti mielipiteitä. Kyse on siitä, missä määrin raha seuraa valinnanvapauden nimissä asiakasta julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä, hän sanoi.

”Puolet kuntien toiminnoista maakunnalle”

Muutosjohtaja Timo Aronkydön puheenvuoron jälkeen sote-uudistusta tarkasteltiin kolmen erilaisen uusmaalaisen kunnan näkökulmista. Ensimmäisenä oli vuorossa Järvenpään sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualuejohtaja Tiina Salminen.
Salminen korosti, että tuleva uudistus on kunnille todella merkittävä asia, sillä jopa puolet kuntien nykyisistä toiminnoista siirtyy maakunnalle.

- Jäljelle jää kuitenkin monia rajapintakysymyksiä ja -palveluja, jotka tulevat olemaan osa sekä kunnan että maakunnan toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, lapsiperheiden palvelut, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä ikääntyneiden hyvinvointi, Salminen luetteli.

Uusia digipalveluja ja asiakaslähtöisyyttä

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa johtavana ylihoitajana toimiva Lilli Väisänen korosti omassa puheenvuorossaan asiakasymmärryksen ja -näkökulman merkitystä uudistuvissa sote-palveluissa:

- Uudistuksessa asiakkaan näkökulmasta uutta ovat niin valinnanvapaus, palveluiden tuottamisen tavat, laajeneva palveluvalikoima kuin palveluiden saatavuus, mutta myös asiakkaan oma vastuu lisääntyy, Väisänen listasi.
- Kyseessä on iso toiminnallinen muutos, jossa asiakkaan näkökulma ja palvelumuotoilu on otettava huomioon.

Asiakkaiden ymmärrystä korosti myös itäisellä Uudellamaalla sijaitsevan pienen Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka. Lapinjärvi on itse asiassa asettanut tavoitteekseen olla Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta.

- Monet kunnat ajattelevat tällä hetkellä, että ei kannata tehdä mitään, koska sote-uudistus on tulossa - tai että suojellaan kaikkea, mitä kunnassa on vanhastaan tehty. Meillä taas kehitetään koko ajan palveluita tulevaisuutta varten, kunnanjohtaja Heikka totesi.

Ihmislähtöisten palveluiden kehittäminen on Lapinjärvellä pitänyt sisällään viime aikoina muun muassa uudenlaista yhteisöllistä asumista, kotiin tuotavia palveluita, osallistavaa taidetta. Kunta on myös aktiivisesti tehnyt yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kanssa uusien palveluiden kehittämisessä.

 

Sote-uudistus on ollut vahvasti esillä Laureassa alkuvuoden aikana. Vuoden alusta Petri Tani aloitti Laurean sote-muutosjohtajana ja tammikuussa Porvoossa järjestettiin sote-kokonaisuutta pohtinut seminaari. Tammikuun lopulla myös perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula vieraili Laureassa vastailemassa opiskelijoiden kiperiin kysymyksiin tulevaan uudistukseen liittyen.


Viimeksi muokattu 20.3.2017 13:42

Uudenmaan sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö Tikkurilan SOTE2020-seminaarissa.