NalleNeuvola-konsepti mukana Perhepäivässä Ison Omenan Palvelutorilla


​Ison Omenan Palvelutorilla vietettiin perhepäivää lauantaina 22.4. Otaniemen hoitotyön opiskelija Kukka-Maaria Mallat on opinnäytetyössään jatkokehittänyt NalleNeuvola-konseptia. Tätä pilotoitiin Palvelutorin perhepäivässä, ensimmäistä kertaa ison tapahtuman yhteydessä. 

Kukka-Maaria kertoo työstään seuraavaa. " Toiminnallisessa opinnäytetyössäni suunnittelen, järjestän ja arvioin NalleNeuvolan vastaanottoa. NalleNeuvolan tarkoituksena on tehdä lapsille neuvolatarkastusten sisältöä tutuksi turvallisesti leikin avulla. Kohderyhmänä on 3-5-vuotiaat leikki-ikäiset lapset. Opinnäytetyössäni tarkastelen leikki-ikäisten lasten kehitysvaiheita sekä lastenneuvolan määräaikaistarkastuksia. Käsittelen myös ohjaamista osana terveydenhoitajan työtä sekä jännittävien tilanteiden käsittelyä leikin avulla." 

NalleNeuvola sai upeaa palautetta. Kaikki  sujui yli odotusten ja lapset sekä vanhemmat kehuivat NalleNeuvolaa kovasti! Lapsia nallevastaanotolla kävi kolmen tunnin aikana 28 kpl ja lähes kaikki lapset antoivat nalleneuvolalle täydet pisteet. Myös vanhemmilta saatu palaute oli todella mahtavaa, 17 vanhempaa täytti palautekyselyn. Moni toivoi, että NalleNeuvolaa järjestettäisiin jatkossakin.  

Lisätietoja: Pia Kiviharju ja Katja Tikkanen, Laurea-ammattikorkeakoulu


Viimeksi muokattu 5.5.2017 10:07