Minun Laureani: Jukka Aminoff


Julkaisemme joka perjantaina Laureasta ja laurealaisuudesta kertovia tarinoita Minun Laureani -juttusarjassa. Tarinat on alun perin julkaistu joulukuussa 2016 ilmestyneessä Minun Laureani - Tarinoita Laureasta, opinnoista ja osaamisesta -kirjassa. Jukkka Aminoffin tarina on juttusarjan ensimmäinen tarina. Jukka työskentelee myynnin, markkinointiviestinnän ja mediatuotannon parissa ja on julkaissut myös useita aiheisiin liittyviä kirjoja.

"Laurealaisuus tarkoittaa kaikille opiskelijoille ja valmistuneille hieman eri asioita, mutta uskon, että on olemassa paljon yhteisiä tekijöitä, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta kaikkien laurealaisten kesken. Laurealaisuus edustaa itselleni avarakatseisuutta, edistysmielisyyttä ja kansainvälisyyttä sekä hyvää joukkuehenkeä.

Laurea oli korkeakouluehdokkaitteni kärkipäässä pohtiessani korkeakouluvalintojani 2000-luvun alussa. Kiinnostukseni oli markkinoinnissa ja opintojen edetessä päädyin opiskelemaan kansainvälistä markkinointia, jota täydensin myös vaihto-opiskelijana toisessa korkeakoulussa. Laureasta huokui opiskelijoiden keskuudessa tietynlainen dynaamisuus, eli suhtauduttiin maailmaan avoimin ovin, mikä on voimistunut entistä enemmän valmistumisen jälkeisten vuosien jälkeen. Espoossa näkyi 2000-luvun alussa varsin hyvin se, että Nokian menestysvuodet loivat hyvää uskoa tulevaisuuteen ja se kannusti monia opiskelijoita eteenpäin. Myönteiset heijastusvaikutukset näkyvät siinä, että laurealaisten joukossa on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettuja osaajia.

Kansainvälistä osaamista

Laurea on itselleni erittäin tärkeä paikka, koska laurealaisuus on vaikuttanut omiin urapolkuihini erittäin merkittävällä tavalla. Eräänlainen taitekohta oli se, että osallistuin Laurean yrittäjyysluentomatkalle, joka järjestettiin Cambridgessä vuonna 2008. Cambridge on arvostettu yliopistokaupunki, jolla on vahvat korkeakouluperinteet. Cambridgen yliopisto on saanut alkunsa yli 800 vuotta sitten, ja alueella sijaitsee Silicon Fen, joka on yksi maailman suurimmista teknologiakeskuksista ja jossa myös Nokia harjoittaa tuotekehitystoimintaa.

Laurean kansainvälisten yhteyksien avulla pääsimme maailman parhaimpien liiketalousopettajien luennoille. Tarkoituksena oli inspiroida yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan.

Luentomatkan aikana sain myös ensimmäisen kosketuksen tulevaan jatko-opiskelupaikkaani Anglia Ruskin Universityn Lord Ashcroft International Business Schooliin. En tosin siinä tilanteessa vielä tiennyt, että tulisinko edes hakeutumaan jatko-opintoihin, mutta näin pääsi kuitenkin tapahtumaan lähes välittömästi Laureasta valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2012 valmistuin Cambridgestä kauppatieteen maisteriksi. Ilman Laurean luentomatkaa en olisi välttämättä päätynyt suorittamaan jatko-opintoja Anglia Ruskinissa, mutta toisin kävi. Innostus liiketoimintaa kohtaan on vain kasvanut ja tästä on hyvänä esimerkkinä Ostovallankumous – miten moderni myyjä vastaa asiakkaan muuttuvaan ostoprosessiin -kirja, joka tuli kirjoitettua KTM Mika D. Rubanovitschin kanssa. Teos päätyi Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa tunnettujen suomalaisten yritysjohtajien kirjojen viereen eli kirja korotettiin arvostettujen kirjojen joukkoon, mikä oli tietysti upea saavutus.

Laurealaisena työelämässä

Miten laurealaisuus näkyy työelämässä? Uskon, että se näkyy parhaiten kykynä luoda uutta sekä sopeutua maailman muutokseen. Olin mukana luomassa Laurean alumnitoiminnan nykyisiä rakenteita, joista muodostui kolme ryhmää: Alumni Advisory Board, Alumnitoiminnan kehittämisryhmä ja Alumnivaltuuskunta, joiden avulla Laureasta valmistuneet ovat saaneet itselleen uudet vaikuttamiskanavat. Alumnina olin mukana uudistamassa Laurean valmistujaisjuhlaa, joka on erityisesti saanut vaikutteita Isosta Britanniasta.

Laurealaisuus merkitsee itselleni erityisesti kahta eri asiaa, jos laurealaisuutta tulisi kuvailla kahdella sanalla. Nämä kaksi sanaa ovat modernismi ja humanismi, jotka ovat näkyneet omalla kohdallani siinä, kun harjoitan neuvonantoaliiketalouden ja yhteiskunnallisten asioiden keskuudessa sekä siinä, kun olen ollut luomassa uusia digitaalisia brändejä. Puhumattakaan siitä, että harjoitan hyvinkin aktiivisesti kirjoittamista, mikä edellyttää samalla perehtymistä uusiin asioihin. Laurealaisuus näkyy erityisesti siinä, että kykenee uusiutumaan ajan vaatimusten mukana."

 

Kirjoitus on julkaistu alunperin Minun Laureani-julkaisussa, jossa Laureasta valmistuneet opiskelijat kertovat oman tarinansa laurealaisuudesta. Voit lukea Minun Laureani-julkaisun täältä.Viimeksi muokattu 13.4.2017 13:53

Jukka Aminoff
Valmistunut 2009
Liiketalouden koulutus
Tradenomi (AMK )