Miksi Laureaan? -tiimi vieraili 2. asteen oppilaitoksissa


​Oletko koskaan joutunut kohtaamaan sinulle tuntemattoman henkilön ja avaamaan keskustelun hänen kanssaan? Tässä onnistuminen vaatii avoimuutta, oikeaa asennetta ja rohkeutta.

Näitä taitoja tarvittiin, kun Miksi Laureaan?- projektitiimi jalkautui toisen asteen oppilaitoksiin tarkoituksenaan tehdä Laureasta varteenotettava vaihtoehto jatko-opiskeluja suunnitteleville opiskelijoille.

Miksi Laureaan- projekti käynnistettiin alkusyksystä toimeksiannolla, jossa saimme tehtäväksi järjestää Laureasta tietoa antavia pop up -tapahtumia toisen asteen oppilaitoksissa. Tapahtumien tarkoituksena oli lisätä Laurean tunnettuutta, vaikuttaa välillisesti vetovoimaisuuslukuun sekä kasvattaa Laurean näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Oppilaiden mielenkiinnon herättämiseksi kouluvierailuilla jaettiin Laurean markkinointimateriaalia ja hakijaoppaita. Lisäksi Tandem-pelin avulla pyrittiin herättämään lisämielenkiintoa Laureaa kohtaan. Peliä pelanneiden kesken arvottiin viikoittain leffalippuja.

Vastaanotto tapahtumille oli pääosin positiivista ja opinto-ohjaajat kokivat tiimin vierailut hyödyllisiksi. Oppilaiden kiinnostus ja aktiivisuus Laurean koulutusaloja kohtaan riippui suuresti kyseisen toimipisteen koulutusaloista.

Kiinnostus oli suurinta lukioissa sekä toiseen asteen oppilaitoksissa, joissa opiskeltiin merkonomeiksi tai lähihoitajiksi. Ilmaismateriaalin jakaminen toimi hyvänä keinona lähestyä oppilaita. Erityisesti karkit ja kosketusnäyttöhansikkaat herättivät kiinnostusta hakijanoppaiden ohella.

Kouluvierailut ovat kerryttäneet Laurean sosiaalisen median näkyvyyttä kiitettävästi sekä välillisesti kasvattaneet Laurean vetovoimaisuuslukua. Positiivisen palautteen perusteella pop up -tapahtumat ovat jatkossakin tervetulleita kouluihin ja tapahtumille onkin luvassa jatkoa myös tulevaisuudessa. 

Miksi Laureaan- pop up tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Laurean Hyvinkään kampuksen liiketalouden P2P-opiskelijatiimi. Tiimin jäseninä toimivat Oska Niiranen, Elena Nisula, Henna Siivonen, Christina Kurki, Harri Kaseva ja Anni Rinne.


Viimeksi muokattu 23.11.2016 10:27

​Tiimin ensimmäinen kouluvierailu sijoittui Riihimäen Hyriaan. Kuvassa vasemmalta: Anni Rinne, Elena Nisula, Henna Siivonen, Hyrian opiskelija ja Oska Niiranen.