MORFEUS-hanke: Oivaltavat rajanylitykset sotessa


​Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aalto yliopiston monitieteisessä MORFEUS-hankkeessa (1.1.2015 – 30.6.2017) on tutkittu kehittävän toimintatutkimuksen otteella hyvinvointipalvelujen monitoimijaisia ekosysteemejä. Hankkeessa on sovellettu palvelumuotoilun, tietomallintamisen ja tulevaisuudentutkimuksen lähestymistapoja. Tarkastelun kohteena ovat olleet ekosysteemin toimijat, eli hyvinvointialan yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä toimijoiden väliset suhteet - erityisesti päihde-, mielenterveys- ja lastensuojelupalveluiden kokonaisuus.

Koko hankkeen läpileikkaava tutkimusongelma on ollut, miten organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä voidaan mahdollistaa asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden ekosysteemin kehittämiseksi. Kehitystyön lähtökohta on ollut asiakaslähtöisyys, ja palveluekosysteemiä on tutkittu ja kehitetty case-esimerkkiperheen tarvitseman palvelukokonaisuuden avulla. Hankkeen aikana on luotu tutkimusaineistoon pohjautuva tietojärjestelmäprototyyppi, jonka avulla on kehitetty ja testattu uudenlaista kansalaiskeskeistä työskentely- ja palvelumallia sote-sektorilla, palvelemaan erityisesti ’VIP-asiakkaiden’ tarpeita. VIP-asiakkaat ovat paljon erilaista apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä ja perheitä, joiden palveluihin ja palveluohjaukseen panostamalla on mahdollista saavuttaa tuntuvaa hyötyä sekä itse asiakkaan että palveluekosysteemin näkökulmista.

Hankkeessa tuotettua tietoa ja osaamista voidaan hyödyntää meneillään olevassa sote-uudistuksessa uusien työskentelymallien kehittämisessä (esim. palveluohjaus) ja asiakaslähtöisten sote-tietojärjestelmien kehittämisessä. Hanke on saanut rahoitusta Tekesiltä, ja hankkeen kumppanit edustavat kattavasti palveluekosysteemin osapuolia Uudeltamaalta kuntasektorilta, hyvinvointipalveluiden tuottajista sekä digitaalisten työvälineiden ja konsulttipalveluiden tuottajista.

Hankkeen lähestyessä loppuaan, Laurean Porvoo Campuksella (Taidetehtaankatu 1, Porvoo) järjestetään avoin tulosten julkistamisseminaari keskiviikkona 10. toukokuuta. Seminaari on suunnattu kaikille sote-toimijoille ja soten asiakaskeskeisestä kehittämisestä kiinnostuneille. Tilaisuuden ohjelma löytyy tästä linkistä. 

Ilmoittautuminen seminaariin.

Lisätietoja hankkeen projektipäälliköltä: yliopettaja Päivi Pöyry-Lassila, paivi.poyry-lassila@laurea.fi , 050 386 2791

 

MORFEUS - Tulevaisuuden arvonluonti hyvinvointipalveluverkostossa
MORFEUS =Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta: http://morfeus.fi


Viimeksi muokattu 27.4.2017 12:43