Laurean kansainvälinen auditointi päätökseen: auditointitodistus luovutettiin päätösseminaarissa


​Laurea-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän kansainvälinen auditointi saatiin päätökseen, kun Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin edustajat luovuttivat Laurealle auditointitodistuksen perjantaina 23.9. Tikkurilassa. Laurean saama laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Auditoinnin perusteella ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit sekä vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Laurean laatujärjestelmän kansainvälisen auditoinnin keskeisiä tuloksia päätösseminaarissa esitteli Karvin auditointiryhmän jäsen Katri Vataja.

- Arviointikäynnillään Laureassa auditointiryhmä pani merkille Laurean hyvin eloisan laatukulttuurin. Jatkuvan kehittämisen filosofia läpäisee Laureassa koko organisaation ja kaikki organisaation tasot sekä tukee hyvin korkeakoulun kehittämistyötä, Vataja kuvaili auditointiryhmän kokemuksia.
- Laurean vahvuudeksi voidaan myös lukea strategia, joka on hyvin sisäistetty. Strategia todella näkyy ammattikorkeakoulun arjessa.

Läpäistyn auditoinnin osoituksena Laurealle luovutetun auditointitodistuksen ottivat päätösseminaarissa vastaan Laurea-ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Heikki Heinimäki sekä rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski. Rehtori, toimitusjohtaja Koski kiitti pitämässään puheenvuorossa auditointiryhmää Laurean saamasta arvokkaasta palautteesta ja kehittämisehdotuksista.

- Olemme saaneet auditoinnin kautta aidon läpileikkauksen organisaatiomme tilasta ja toimintatavoistamme. Tämä on meille erittäin arvokas tuki toimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen, Koski totesi.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja on toteutettu Suomessa vuodesta 2005 lähtien ja niihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja kehittämään eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita vastaavat laatujärjestelmät ja osoittaa, että Suomessa on toimiva ja johdonmukainen laadunvarmistus sekä korkeakouluissa että kansallisella tasolla.


Viimeksi muokattu 23.9.2016 15:53

​Auditointiryhmän projektipäällikkö Matti Kajaste Karvista, auditointiryhmän jäsen Katri Vataja sekä Laurea-ammattikorkeakoulu hallituksen puheenjohtaja Heikki Heinimäki ja rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.