Laurea ja Johannesburgin yliopisto solmivat yhteistyösopimuksen


​Laurea-ammattikorkeakoulu on solminut strategisen yhteistyösopimuksen (Memorandum of Agreement for Academic Collaboration) Johannesburgin yliopiston kanssa.  Kumppanuudella tavoitellaan tiivistyvää yhteistyötä tunnistetuilla osa-alueilla koulutuksessa, tutkimus-ja kehittämistoiminnassa sekä aluekehitystyössä.

Yhteistyösopimusta on valmisteltu kahdella Johannesburgin yliopiston ylimmän johdon vierailulla Laureassa vuonna 2016. Laureassa ollaan vaikuttuneita Johannesburgin yliopiston nopeasta kehityksestä maailmanluokan yliopistoksi. Johannesburgin yliopistossa on opiskelijoita 50 000 ja henkilöstöä 3200.

Johannesburgin yliopistolla on Laurea-ammattikorkeakoulun tapaan erittäin tiivis yhteistyö kaupungin ja maakunnan kanssa. joten mielenkiintoisia tutkimus-ja kehittämisprojektiaiheita on löytynyt runsaasti. Parhaillaan valmistellaan Horizon2020-yhteistyöprojektia, jossa keskitytään kaupunkien kestävään kehitykseen.  Valmistelussa ovat mukana mm. Espoon ja Johannesburgin kaupungit.

Koulutuksen ja opiskelijayrittäjyyden alueella on tunnistettu useita yhteistyömahdollisuuksia, sillä yrittäjyyden edistäminen strateginen kehittämisalue molemmissa korkeakouluissa. Digitaaliset ratkaisut oppimisessa mahdollistavat laajan yhteistyön rakentamisen kaikilla koulutusaloilla. Johannesburgissa kiinnostusta on erityisesti herättänyt Laurean palvelumuotoiluosaaminen, Service Innovation and Design -maisterikoulutus ja toimintamallit opiskelijayrittäjyyden edistämisessä.


Viimeksi muokattu 6.2.2018 9:38
Laurea Johannusburgin yliopisto yhteistyö Jouni Koski Ihron Rensburg

​Rehtorit Jouni Koski ja Ihron Rensburg allekirjoittivat strategisen yhteistyösopimuksen 31.1.2017 Johannesburgissa.