Laurea evaluoi ensimmäisen kansainvälisen pelastustoimen harjoituksen


​Ensimmäinen neljästätoista Europan unionin pelastuspalvelumekanismin muodostelmien harjoituksista toteutettiin Italian Sisiliassa 4.-7.10.2016. Kyseessä oli kenttäharjoitus, jossa muodostelmat harjoittelivat operatiivista ja yhteistoimintaa laajalla urbaanialueella kuumissa olosuhteissa. Harjoituksen esittelyvideo on katsottavissa tästä linkistä.

Laurean johtama evaluointiryhmä osallistui Sisilian harjoitukseen evaluaattorin roolissa.  Evaluoinnin tavoitteena on arvioida kuinka harjoitukseen eri joukoille asetetut tavoitteet on saavutettu sekä muodostaa suosituksia toiminnan kehittämiseen. Harjoituksen aikana toteutettiin evaluoinnin eri tiedonkeruumenetelmin. 

Kuluvalla harjoituskierroksella järjestetään vielä kahdeksan kenttäharjoitusta erilaisilla painotuksilla. Loput viisi harjoitusta ovat niin sanottuja ”table top” -harjoituksia, joista ensimmäinen järjestetään marraskuun lopussa Saksassa. Harjoitukseen osallistuneet saavat lyhyen palautteen jo harjoituksen aikana, mutta varsinainen harjoituskohtainen evaluointiraportti toimitetaan Euroopan komissiolle tulevien viikkojen aikana. Kyseinen evaluointiraportti tullaan vielä vahvistamaan tieteellisin metodein, jotka on jo aiemmin valmisteltu evaluointikonsortion toimesta. Lopullinen raportti koko harjoituskierroksesta tullaan toimittamaan Euroopan komissiolle kesällä 2017.

Nyt käynnistynyt harjoituskierros tulee päättymään kesäkuun lopussa 2017, joka tarkoittaa sitä, että harjoituksia tullaan pitämään kuukausittain. Harjoituksia ja niiden evaluointia voi seurata evaluointikonsortion ylläpitämien kotisivujen kautta.

Lisätietoja:

Kirsi Hyttinen, Tutkimuspalvelupäällikkö kirsi.hyttinen(at)laurea.fi
Antti Ahola, Projektipäällikkö antti.ahola(at)laurea.fi


Viimeksi muokattu 1.11.2016 9:18